Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lunds universitet vill vara jämställt inom fyra år

Lunds universitets styrelse vill att universitetet ska vara jämställt år 2020. Rektor Torbjörn von Schantz har fått i uppdrag att utreda hur det ska gå till. – Vi ska lyfta jämställdheten från en sidofråga till en kärnfråga, säger han.

29 april, 2016
Per-Olof Eliasson
Torbjörn von Schantz, Lunds universitets rektor. Foto Kennet Ruona

Vid Lunds universitet som helhet är jämvikten mellan könen inom intervallet 40–60 procent, men på professorsnivå är bara 24 procent kvinnor, ungefär som vid andra svenska lärosäten.
– Styrelsen tycker det är dags att på allvar sätta fart i jämställdhetsarbetet. Hur vi ska göra pratar vi om och jag har fått i uppdrag att återrapportera till styrelsen senast i juni i år, säger Torbjörn von Schantz.

Det är framför allt den bristande jämställdheten på professorsnivå som oroar.
– Vi ska sätta igång med ett stort jämställhetsintegreringsprogram. Det gäller att jobba med detta från grunden.

Än så länge kan inte Torbjörn von Schantz vara särskilt detaljerad om planerna.
– Men jag inser att vi inte kommer att nå 40–60 bland professorerna till 2020, det är inte rimligt att tro det, säger han.

Inte heller Anna Maria Drake, ordförande i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandlingsfrågor vid Lunds universitet, tror att LU blir jämställt om fyra år.
– Det gäller att befordra en hel del kvinnor, och att många män går i pension. Men det är nog en svår matematik att lösa till 2020, säger hon.

Har avsatt fyra miljoner
En hel del är redan på gång. Universitetsstyrelsen har avsatt fyra miljoner kronor för att stimulera jämn könsfördelning bland professorerna. Varje fakultet kunde söka upp till en halv miljon kronor.
– Vi har också annonserat ut medel för att ta hit kvinnliga gästprofessorer för att få in fler förebilder. Fortfarande har vi omedvetna fördomar om att en professor är en man, säger Anna Maria Drake.

Både hon och Torbjörn von Schantz nämner också att det finns mycket att göra för att förändra rekryteringsprocesserna.
– Vi ska se vad vi kan göra för att öka lärarförslagsnämndernas medvetenhet om att män och kvinnor ska behandlas på samma sätt vid tjänstetillsättningar, framför allt när det gäller professurer, säger Torbjörn von Schantz.

 

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023