Lunds universitet vill vara jämställt inom fyra år

Lunds universitets styrelse vill att universitetet ska vara jämställt år 2020. Rektor Torbjörn von Schantz har fått i uppdrag att utreda hur det ska gå till. – Vi ska lyfta jämställdheten från en sidofråga till en kärnfråga, säger han.

Vid Lunds universitet som helhet är jämvikten mellan könen inom intervallet 40–60 procent, men på professorsnivå är bara 24 procent kvinnor, ungefär som vid andra svenska lärosäten.
– Styrelsen tycker det är dags att på allvar sätta fart i jämställdhetsarbetet. Hur vi ska göra pratar vi om och jag har fått i uppdrag att återrapportera till styrelsen senast i juni i år, säger Torbjörn von Schantz.

  • Torbjörn von Schantz, Lunds universitets rektor. Foto Kennet Ruona
  • – Fortfarande har vi omedvetna för­domar om att en professor är en man, säger Anna Maria Drake, ordförande i ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandlingsfrågor vid Lunds universitet. Foto Charlotte Carlberg Bärg

Det är framför allt den bristande jämställdheten på professorsnivå som oroar.
– Vi ska sätta igång med ett stort jämställhetsintegreringsprogram. Det gäller att jobba med detta från grunden.

Än så länge kan inte Torbjörn von Schantz vara särskilt detaljerad om planerna.
– Men jag inser att vi inte kommer att nå 40–60 bland professorerna till 2020, det är inte rimligt att tro det, säger han.

Inte heller Anna Maria Drake, ordförande i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandlingsfrågor vid Lunds universitet, tror att LU blir jämställt om fyra år.
– Det gäller att befordra en hel del kvinnor, och att många män går i pension. Men det är nog en svår matematik att lösa till 2020, säger hon.

Har avsatt fyra miljoner
En hel del är redan på gång. Universitetsstyrelsen har avsatt fyra miljoner kronor för att stimulera jämn könsfördelning bland professorerna. Varje fakultet kunde söka upp till en halv miljon kronor.
– Vi har också annonserat ut medel för att ta hit kvinnliga gästprofessorer för att få in fler förebilder. Fortfarande har vi omedvetna fördomar om att en professor är en man, säger Anna Maria Drake.

Både hon och Torbjörn von Schantz nämner också att det finns mycket att göra för att förändra rekryteringsprocesserna.
– Vi ska se vad vi kan göra för att öka lärarförslagsnämndernas medvetenhet om att män och kvinnor ska behandlas på samma sätt vid tjänstetillsättningar, framför allt när det gäller professurer, säger Torbjörn von Schantz.

 


Kategorier: Artiklar, Jämställdhet
Lärosäten: Lunds universitet