Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lunds kommun ifrågasätter stiftelse

Sämre ekonomi, besparingar och en mer slimmad organisation. Så blir det för Gerdahallen i Lund, efter det att stiftelsens samarbete med Lugi motion har ifrågasatts av Riksidrottsförbundet och Lunds kommun, vilka också har dragit in bidrag på hundratusentals kronor.

7 april, 2016
Björn Forsberg
Gerdahallen
Antalet motionärer har stadigt sjunkit i Gerdahallen. Runt år 2000 hade motionscentret över 20 000 motionärer i veckan och kallade sig ”Sveriges största träningsanläggning, men de senaste åren har stiftelsen gått med förlust.

– Vi räknar inte med att minska aktiviteterna. Däremot har vi börjat med att slimma verksamheten, och receptionsbemanningen har exempelvis minskat, säger Erwin Apitzsch, ordförande i Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, i vardagslag kallad Gerdahallen.

Det var förra året som en debatt kring Gerdahallen och samarbetet med Lugi motion blossade upp.
Bakgrunden var att när Gerdahallen öppnade 1983 så beslutade Lunds universitet att hallen ska ägas och drivas av en stiftelse. Ett par år senare skrev stiftelsen ett samarbetsavtal med idrottsföreningen Lugi. Samarbetet med Lugi har gett skattemässiga fördelar eftersom en allmännyttig ideell förening som Lugi inte betalar någon arbetsgivaravgift upp till 22 200 kronor årligen per anställd. Dessutom har Lugi motion fått kommunala aktivitetsbidrag och lokalt aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet, RF, för verksamheten i Gerdahallen. För att verksamheten ska få dessa fördelar har den som löser motionskort i Gerdahallen också blivit medlem i Lugi.

Tveksamt om medlemmar känt till anslutning
Efter att frågan aktualiserats avslog Riksidrottsförbundet i början av 2016 Lugi motions ansökan om lokalt aktivitetsstöd för verksamheten i Gerdahallen för hösten 2014 och våren 2015. I RF:s beslut heter det bland annat:

  • Det framstår inte som om Lugi motion haft det övergripande ansvaret för planeringen av motionsverksamheten i Gerdahallen.
  • Det är tveksamt om Lugi motion-medlemmar, som har ansluts till föreningen genom att de tränar i Gerdahallen, vetat om att de anslutits dit.

Någon månad senare beslutar Lunds kommun att Lugi motion ska betala tillbaka också det kommunala aktivitetsbidrag klubben har fått 2015 för aktiviteterna i samarbetet med Gerdahallen.

Totalt handlar bidragen från RF och kommunen, enligt Erwin Apitzsch, om några hundratusen kronor, samtidigt som upplägget ifrågasätts. Men Gerdahallens ordförande kan trots det tänka sig ett fortsatt samarbete.
– Vi har bett Lugi motion att komma med förslag på hur de brister som RF har påtalat kan åtgärdas. Om vi finner att förslagen är rimliga och RF godkänner kommer vi att fortsätta samarbetet.

Blir det höjda avgifter för motionärerna nu?
– Vi undersöker möjligheterna att öka intäkterna på andra sätt, till exempel genom att ordna temaföreläsningar. Genom dessa åtgärder bedömer vi inte att avgifterna för motionärerna behöver höjas på grund av uteblivna inkomster via RF och kommunen, säger Erwin Apitzsch.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023