Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SUHF vill ha tydligare gräns mot yrkeshögskolan

Gränserna mellan högskolan och yrkeshögskolan måste bli tydligare. Det menar Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

23 mars, 2016
Per-Olof Eliasson
Köksmästare och flygtekniker. Två utbildningar som ges av yrkeshögskolor.

I sitt yttrande över en departements­promemoria om yrkeshögskolan betonar SUHF att en rad förslag riskerar att förvärra gränsdragnings­problemen, som till exempel att utredningen föreslår möjlighet till fristående kurser i yrkeshögskolan.

– Vi tycker att det är viktigt att man förstår skillnaderna och att skillnaderna är tydliga mellan Yrkeshögskolan och högre utbildning. Den grundläggande olikheten är att högskolans utbildning är forskningsanknuten. Också målen med utbildningen är väsentligt olika. Yrkeshögskolan ska styras av arbetslivets omedelbara behov. Högskolans utbildning styrs såväl av studenternas efterfrågan som av arbetsmarknadens och samhällets övriga behov, säger Marianne Granfelt, SUHF:s general­sekreterare.

Behöver examensordning
SUHF hävdar vidare att yrkeshögskolan behöver en tydlig examensordning och ett system för kvalitetsutvärdering för att det ska gå att validera en yrkeshögskoleexamen så att den kan leda vidare till högre utbildning inom högskolan. Studenter från högskolan kan även behöva valideras till utbildningar inom yrkeshögskolan.
– I den nya förordningen för yrkeshögskolan som trädde i kraft 1 februari 2016 är det en tydligare skrivning av vad man ska ha uppnått. Men den är inte lika detaljerad som högskolans examensbeskrivningar för yrkesexamina, säger Marianne Granfelt.

Nationell samordning
SUHF menar att det kan behövas någon form av nationell samarbetsorganisation mellan de två utbildningsformerna. Tills vidare finns ett väl fungerande samarbete mellan högskola och yrkeshögskola.
– Vi har en bra dialog med Myndigheten för yrkeshög­skolan. Vår gemensamma arbetsgrupp ska nu ersättas av en ny arbetsgrupp och vi håller på att utarbeta riktlinjer för den.

Den nya arbetsgruppen ska kunna titta på gränsdragningsproblem, till exempel om det uppstår diskussion om en utbildning finns på rätt plats; är det en högskoleutbildning eller en yrkeshögskoleutbildning? Arbetsgruppen ska också titta på validering av utbildningar.

Beslut om departementspromemorian är planerad till i maj

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023