Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Lösa anklagelser och ogrundade påståenden

"Universitetslärarens artikel om Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är ensidig och tendentiöst vinklad". Det skriver fakultetens dekan och prodekan.

26 februari, 2016
Margareta Hallberg och Mats Andrén

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Efter debattartikeln följer Universitetslärarens svar.

Under rubriken ”Göteborgsprefekt anklagas för grundlagsbrott” presenteras en märklig sammanställning av lösa anklagelser och ogrundade påståenden som bakas samman till en sur deg. Redan rubriken är missvisande eftersom det handlar om två prefekter vars agerande är under utredning och som båda är anmälda till JK. Universitetsläraren drar sig inte ens för att namnge den ena av prefekterna, kvinnan, medan den andra hänvisas till som ”hen”.

Därefter görs en helt grundlös koppling till ”den direkta förhistorien”, som påstås vara att dekan Margareta Hallberg uppnått pensionsålder. På vilket sätt dekanus ålder och anställning som seniorprofessor har något alls att göra med anmälan om grundlagsbrott, måste givetvis motiveras av den som gör sammankopplingen. Det som betecknas som en förhistoria handlar i själva verket om att professor Hallberg för ett år sedan anställdes som senior professor mot bakgrund av att hon handleder doktorander och leder ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Därtill är hon dekan. Hallberg valdes till dekan vid Humanistiska fakulteten och utsågs därefter av rektor från 1 juli 2012 för en sexårsperiod och inga hinder på grund av ålder framfördes från någon instans. Menar SULF att det är felaktigt att anställa seniora professorer över huvud taget? Eller att ett uppdrag som dekan inte är verksamhetsmotiverat?

I artikeln omnämns det som vissa betecknar som språkdöden vid Humanistiska fakulteten i Göteborg. Vad det handlar om är en omfattande genomlysning som gjordes av samtliga grundutbildningar vid fakulteten 2009-2010 på uppdrag av Göteborgs universitets styrelse. Dåvarande fakultetsnämnd, som föregick Hallbergs tid som dekan, fastställde kriterierna för utredningen. Artikeln nämner att beslut sedan togs om att ställa in undervisningen i italienska, men inte att beslut också togs om att anställa nya professorer och postdoktorer i ett annat av språken, jämte att bygga ut och därmed förstärka andra språkämnen.

De 95 anställningar som är anmälda som brott mot LAS har precis som rektor Pam Fredman säger ingenting med Hallbergs anställning som seniorprofessor att göra.

Det är korrekt att det finns flera instämmande kommentarer på sociala medier om dekanus och en av prefekternas påstådda agerande och vänskapskorruption. Men Universitetslärarens artikel nämner ingenting om att det också finns gott om inlägg som bemöter påståendena samt att internrevisorn vid Göteborgs universitet kommenterat och avvisat anklagelser om vänskapskorruption och jäv.

Det är för oss båda Sacomedlemmar djupt beklagligt att finna att vår egen medlemstidning presenterar en fullständigt ensidig beskrivning som i så hög grad är tendentiöst vinklad.

Margareta Hallberg, dekan, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Mats Andrén, prodekan, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet


Svar till Margareta Hallberg och Mats Andrén

Margareta Hallberg och Mats Andrén har en rad invändningar mot framställningen i Universitetslärarens artikel. Man kan naturligtvis ha olika åsikter om vad som är relevant att ta upp i en artikel om ett kontroversiellt händelseförlopp.

Universitetslärarens ambition med artikeln var att sätta in de händelser, som ledde till en JK-anmälan om brott mot grundlagen, i ett sammanhang. Vi förklarar här nedan de överväganden och resonemang som ligger till grund för passager som Hallberg och Andrén invänder mot.

Namngivning
I fråga om namngivningen gjorde vi bedömningen att det skulle framstå som meningslöst att inte namnge prefekten eftersom hon upprepade gånger förekommit med namn och bild i både GT och GP. Den andre inblandade prefekten är däremot inte namngiven i någon av tidningarna så vi valde att inte namnge hen i Universitetsläraren.

Förhistorien
Hallberg och Andrén vänder sig också mot att ”den direkta förhistorien” tas upp. Det torde framgå av artikeln att Margareta Hallbergs anställning som seniorprofessor är den direkta orsaken till att den här affären har rullat igång.

Om inte den historien hade publicerats i GT hade inte länken till artikeln lagts ut på Facebook och det hade inte funnits några Facebookinlägg för de två prefekterna att mejla om.

Och även nedläggningen 2012 av undervisningen i italienska hör till saken. Hade det inte funnits uppenbart oläkta konflikter på fakulteten hade det kanske inte blivit några inlägg på Facebook att reagera på.

Händelsekedja
Det här är ju en händelsekedja där en händelse leder till nästa händelse i flera led.  Utan att försöka relatera hela historien för läsarna hade de slutliga händelserna som orsakat anmälningarna om eventuellt brott mot grundlagen varit obegripliga.

I den tråd på Facebook som refereras till i artikeln kan vi inte upptäcka något inlägg som uttalat stöttar dekanus och prefekten. Att vi inte tagit upp andra inlägg som gör det beror på att de är ovidkommande i sammanhanget, det är ju de kritiska inläggen som prefekten reagerat på.

Och angående att artikeln inte nämner att internrevisorn vid Göteborgs universitet avvisat anklagelser om vänskapskorruption och jäv så får rektor Pam Fredman i artikeln påpeka att anställningen av Margareta Hallberg som seniorprofessor följt GU:s regelverk.

Per-Olof Eliasson, frilansjournalist
Anders Jinneklint, chefredaktör och ansvarig utgivare

Margareta Hallberg och Mats Andrén

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023