Hallwylska professuren blir gästprofessur

Nordiska museet avskaffar den snart hundraåriga Hallwylska professuren som fast tjänst. Men genom ett samarbetsavtal med Stockholms universitet överlever åtminstone varumärket som benämning på en gästprofessur.

Nordiska museet och Stockholms universitet som delar på arbetsgivaransvar och finansiering har utsett Lotten Gustafsson Reinius, docent i etnologi och chef för Etnografiska museet, till gästprofessor i etnologi under perioden 2016-2019. Gästprofessorerna ska enligt avtal dela sin verksamhet lika mellan Nordiska museet och etnologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Treåriga gästprofessurer blir något helt annat än den tidigare Hallwylska professuren också genom att den knyts till ett specifikt forskningstema. För första perioden blir temat Arktis.

Som Universitetsläraren tidigare skrivit om hade en tillsättningsprocess inletts för att utse efterträdare till professor Birgitta Svensson som innehaft Hallwylska professuren sedan 2001. Men förra året avbröts processen, med motiveringen att den Hallwylska donationen inte längre skulle täcka kostnaderna. Det oväntade beskedet väckte förvåning och bestörtning, både hos sakkunniga och sökande.

Att utse gästprofessorer kräver inte samma förfarande, Lotten Gustafsson Reinius utsågs efter ”intern beredning” och beslut fattades av Nordiska museets nämnd (styrelse) samt rektor vid Stockholms universitet.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Samverkan