Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sveriges lärosäten gör reklam för miljoner

Universitet och högskolor vill synas och locka nya studenter. Därför satsas mer än 100 miljoner kronor per år på marknadsföring och reklambyråerna slåss om uppdrag.

14 december, 2015
Björn Forsberg
Åsa Widert Schoug
Sacos studentmässa är ett årligt marknadsföringstillfälle för Sveriges lärosäten, då främst gymnasieelever är på plats för att välja utbildning.

Nyligen vann reklambyrån Familjen Pangea en upphandling för Stockholms universitet i konkurrens med ett tjugotal andra byråer. ”Något som vi givetvis är extremt glada och stolta över. Stockholms universitet huserar nästan 70 000 studenter och 5 500 anställda vilket gör det till en av Stockholms största arbetsplatser”, skriver Familjen Pangea på sin hemsida.
Samma byrå ska hjälpa Örebro universitet att rekrytera studenter till deras nya civilingenjörsutbildning. De båda uppdragen bedöms vara värda tre–fyra miljoner respektive två miljoner per år.
Andra universitet och högskolor har också samarbeten med olika reklambyråer.

Även om utgifterna för universitetens och högskolornas marknadsföring varierar mellan bara en och fyra promille av de totala budgeterna så blir det stora summor. Sammanlagt handlar det om mellan 100 och 200 miljoner kronor årligen.
Mycket pengar. Och viktiga pengar. Det gäller att synas för att profilera sig och rekrytera nya studenter, forskare och lärare. Satsningar som kostar.

Fyra miljoner på rekrytering utomlands
Totalt fyra miljoner kronor per år lägger Lunds universitet på att locka utländska studenter. En marknadsföring för att hitta rätt studenter i bygget av ett modernt lärosäte.
– Vi lever i en global värld. Därför är det viktigt att rekrytera studenter från andra länder, som ger andra perspektiv samtidigt som vi kan förmedla den kunskap vi har, säger Richard Stenelo, chef för externa relationer vid Lunds universitet.
Vid sidan av mässor och lokala agenter på provision så presenterar sig universitetet genom annonser på webben, med hjälp av bloggare och även i tryckt material. Förra året gav satsningen 430 nya utländska studenter, till en kostnad av nästan 10 000 kronor per rekrytering.

Inte helt jämförbart
Universitetsläraren har gjort en sammanställning över hur mycket Sveriges universitet och högskolor totalt satsar på marknadsföring. Uppgiften var inte helt enkel. På en del ställen har man ingen central budget för marknadsföring. Andra uppgifter är inte helt jämförbara. Och det finns tveksamheter ute på universiteten till att göra en jämförelse.

Pål Kastensen, marknadschef vid Luleå tekniska universitet menar exempelvis att den budget han ansvarar för innehåller lärosätets alla utgifter för marknadsföring, medan man på andra lärosäten kan ha de kostnaderna utspridda mellan olika poster/avdelningar/enheter.
– Vår tvekan består i att en jämförelse mellan lärosäten utan ovanstående kunskap i beaktande, riskerar att inte bli rättvisande och i bästa fall uppfattas populistisk till sin karaktär, skriver exempelvis Pål Kastensson, marknadschef vid Luleå tekniska universitet i ett mejl.

Trots felkällor ger Universitetslärarens sammanställning en uppfattning om hur mycket pengar högskolor och universitet satsar på marknadsföring. Totalt handlar det om mer än 100 miljoner kronor, säkert betydligt mer eftersom utgifter för marknadsföring kan ligga under många rubriker. Dessutom finns det andra externa källor, vid sidan av anslag från ägaren, som bidrar med pengar samtidigt som man på många håll arbetar i en decentraliserad organisation och inte centralt har kontroll över exakt hur mycket pengar som går till marknadsföring.

 

Högskola/universitet Total budget (Tkr) Marknadsföring (Tkr)
Uppsala universitet 6 733 000 8 300
Karolinska institutet 6 528 000 6 912 (1)
Göteborgs universitet 6 000 000 2 700
Lunds universitet 4 000 000 8 000 (2)
Linköpings universitet 3 626 000 (3) 8 600
Chalmers tekniska högskola 3 410 000 (3) 3 000
Stockholms universitet 3 244 143 18 204 (4)
Luleå tekniska universitet 1 700 000 5 000
Malmö högskola 1 385 000 1 500
Örebro universitet 1 100 000 (3) 6 200 (3)
Karlstad universitet 1 054 000 2 995
Mittuniversitetet 916 000 (3) 4 985
Mälardalens högskola 890 000 7 000
Södertörns högskola 750 000 1 000
Högskolan i Borås 651 500 (3) 3 700
Högskolan Dalarna 614 000 800 (5)
Högskolan i Gävle 604 438 4 500
Högskolan Halmstad 531 600 (3) 2 125
Högskolan i Skövde 500 000 2 000
Högskolan Väst 500 000 5 000
Blekinge tekniska högskola 442 661 2 470
Handelshögskolan i Sthl 354 000 (3) 2 300
Totalt 45 432 000 107 241
Siffrorna avser budget 2016. Undantag se (1) och (3).
1. Utfall 2014

2. Uppskattad summa

3. Siffrorna avser 2015

4. Inkluderar även kommunikation

5. Avser enbart nationell studentrekrytering

Källa: Uppgifter från respektive universitet/högskola
Björn Forsberg
Åsa Widert Schoug
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023