Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Anställda tar strid för personliga arbetsplatser i Eskilstuna

Majoriteten av de anställda vill ha egna arbetsplatser och bestämda rum att gå till i Mälardalens högskolas nya byggnad i Eskilstuna. Men arbetsgivaren vill ha aktivitetsbaserade arbetsplatser. Och oenigheten finns kvar trots både lokal och central facklig förhandling.

10 december, 2015
Björn Forsberg
3XN Arkitekter
Arkitektbild Campus Eskilstuna
En arkitektskiss av det planerade nybygget av Mälardalens högskola, campus Eskilstuna. I det nya huset vill arbetsgivaren ha aktivitetsbaserade arbetsplatser. Facket protesterar.

– Personalen har sagt ifrån på olika sätt. De flesta vill ha eget rum vilket vi har framfört i den samverkan som har varit. Eftersom vi var oeniga lokalt blev det enligt samverkansavtalet en central förhandling. Men inget hjälper. Arbetsgivaren står fast vid att det ska bli aktivitetsbaserade arbetsplatser som man väljer dag från dag, säger Michaël Le Duc, ordförande för SULF och Saco-S, lokalt vid Mälardalens högskola.

Under flera år har en ny högskolebyggnad planerats i Eskilstuna. Den ska rymma cirka 300 arbetsplatser och fungera under kanske 100 år. 2018 ska bygget vara klart. Men arbetsgivare och fack har inte lyckats komma överens om utformningen av arbetsplatsen.
– Det ska inte bli några personliga arbetsplatser alls i det nya huset, enligt arbetsgivaren. Böcker kan man enligt dem ha i datorn, och detsamma gäller anteckningar och annat material som man behöver som lärare och forskare, säger Michaël Le Duc.

Många vill arbeta ostört
För att ta reda på vad de anställda tycker har SULF/Saco-S vid Mälardalens högskola genomfört en enkät. Av de som svarade vill en stor majoritet ha en arbetsplats som innebär en lugn omgivning, där det är möjligt att arbeta ostört, där man kan diskutera ostört med kollegor och kan lämna kvar arbetsmaterial.
– Från facket har vi velat göra en risk-och konsekvensanalys snarast eftersom planeringen är så pass långt framskriden. Den analysen vill arbetsgivaren skjuta på till senare, säger Michaël Le Duc

Det absoluta flertalet av dem som svarade på fackets enkät vill också ha litteratur och annat arbetsmaterial lättillgängligt, och att böcker och material kan förvaras på ett sätt som gör tillgången privat. Också möjligheten till privata diskussioner med studenter anges som centralt för en bra arbetsmiljö.
– En egen arbetsplats och då helst ett eget rum är viktigt för de flesta. Vi har till och med föreslagit att två personer kan dela på ett rum som de tillsammans kommer överens om när den ena eller andra ska disponera. Men arbetsgivaren lyssnar inte på oss, säger Michaël Le Duc.

”Spännande modell att prova”
Marie Eriksson är förvaltningschef vid Mälardalens Högskola och säger att man inte är överens med facket i alla delar om hur arbetsplatsen konkret ska utformas.
– Vårt förslag är att vi inte ska ha några privata rum. Alla arbetsplatser ska stå till förfogande för alla medarbetare som behöver. Det är en modell som vi tycker skulle vara spännande att prova.

Men Marie Eriksson säger också att slutgiltig ställning till hur det blir med rumsfrågan har högskoleledningen ännu inte tagit. Nu ska man i en enkät ta reda på mer om hur de anställda jobbar i dag. Med bland annat enkäten som underlag ska därefter ett uppdrag läggas ut på en inredningsarkitektbyrå.
– Så hur det slutligen blir vet vi ännu inte. Men det stämmer att vi i dag inte är överens med facket när det gäller inriktningsbeslutet om privata rum, säger Marie Eriksson.

Björn Forsberg
3XN Arkitekter
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023