Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny stiftelsegrupp ger pengar till forskare som fått avslag

Högsta betyg från Europeiska forskningsrådet, ERC, men ändå inga pengar?
Nu erbjuder ett nybildat konsortium av stiftelser stöd till de svenska forskare som stupar på mållinjen till ERC:s anslag.

25 november, 2015
MarieLouise Samuelsson

Tanken är inte bara att ge anslag, utan också en uppmuntrande knuff till svenska forskare att bli bättre på att söka europeiska forskningspengar.
Konkurrensen om ERC:s Starting Grant är knivskarp, konsensus råder om att den ansökan som går vidare till ERC-intervju är av högsta kvalitet.
Men inte alla erhåller den eftertraktade finansieringen, lika med upp till 1,5 miljoner euro under fem år.

De som får betyg A delas in i tre kategorier: A1 som beviljas pengar, A2 som blir reserver och eventuellt får pengar och till sist A3 som uppfyller alla kriterier, men till vilka ERC:s medel inte räcker. Vetenskapsrådet har möjlighet att ge stöd till reserverna, men när stiftelserna går samman är det för att garantera forskarna i kategorin A3 medel motsvarande det de skulle fått från ERC.

Flera viktiga stiftelser i konsortiet
Stiftelserna som ingår i konsortiet är Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond – alltså icke-statliga stiftelser som för första gången gör gemensam sak.
Den nya stödformen, som än så länge går under arbetsnamnet Swedish Foundation´s Starting Grant, ska motverka att forskare och forskargrupper tappar tempo i väntan på ERC-medel. De forskare som nått så långt som till kategori A3 har nämligen goda chanser att tilldelas pengar i kommande omgångar.

Att forskaren fortsätter söka är också ett villkor för att få medel via stiftelsekonsortiet, dessa anslag beviljas för ett år i taget (till skillnad från ERC:s femåriga stöd) och om forskare under tiden får ERC-medel upphör stiftelsestödet.
Ambitionen är i hög grad att uppmuntra svenska forskare att söka ERC-pengar, stiftelserna vill sända en gemensam och kraftfull signal till det svenska forskningssystemet att få fram fler ansökningar.

Frustrerad forskare blev startskottet
Medvetenheten om och viljan att göra något för de välmeriterade unga forskare som får vänta på ERC-medel har funnits länge, men den utlösande faktorn som ledde till bildandet av konsortiet var ett mejl till Ragnar Söderbergs stiftelse från en forskare som skrev om sin frustration över att ha hamnat i ERC:s kategori A3.
– Vi tog kontakter med andra stiftelser och detta är en gemensam satsning för att kunna finansiera så många som möjligt av dessa forskare, säger Åsa Jansson, forskningssekreterare vid Ragnar Söderbergs stiftelse som kommer att vara administrativ spindel i stiftelsenätet.

Konsortiet kommer att utlysa anslagen via en gemensam hemsida, därefter fördelas ansökningarna för beslut enligt respektive stiftelses stadgar och profiler som gäller vid övrig forskningsfinansiering.
– Vi räknar med att få in ansökningar före jul och att kunna betala ut pengar från 2016, säger Åsa Jansson.

Att det går snabbt beror på att stiftelserna slipper egen beredningsprocess, eftersom sakkunniggranskning redan gjorts av ERC, vars utlåtande ligger till grund för beviljande av stiftelsernas anslag.
– Det blir en enkel och obyråkratisk lösning till en rimlig kostnad, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.
– Tillsammans kan vi göra det ingen enskild stiftelse kan åstadkomma.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023