SULF ska byta namn – men inte just nu

Kongressen sa ja till förslaget att uttydningen av förkortningen SULF ska ändras till Sveriges universitetslärare och forskare. Men det krävs ytterligare en kongress innan ändringen kan träda i kraft.

Det var SULF-föreningen vid Lunds universitet som lämnat in en motion om att ändra i stadgarna och byta namn för att bättre spegla sammansättningen av medlemmarna.

Styrelsen hade tillstyrkt motionen bland annat med motiveringen att det finns forskare och doktorander som inte tror att de får bli medlemmar i förbundet med dess hittillsvarande namn, Sveriges universitetslärarförbund.
Dessutom behöver förbundet varken ändra logotype eller förkortning av namnet.

Ett namnbyte har föreslagits flera gånger tidigare och redan vid förbundets bildande fanns ett förslag att anta ”Sveriges universitetslärare och forskare” i stället för det nuvarande namnet.

Utskottsordförande Carolina Camén argumenterade för förslaget.
– I utskottets diskussion var vi rörande överens om att det är dags för en förändring, sa hon.

Men eftersom en del om ombud saknades vid omröstningen fick inte förslaget två tredjedels majoritet, vilket krävs för en stadgeändring. Så frågan måste tas upp tas upp på en kommande kongress för att namnbytet ska kunna träda i kraft.


Kategorier: Artiklar, SULF, Kongress