Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Jag antar utmaningen att företräda de små lärosätena”

SULF:s kongress 2015 avslutades traditionsenligt med val av ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren.
– För att hävda arbetsrätten måste vi ha fler medlemmar och också kunna föra ut vårt budskap, säger Ummis Jonsson, Mittuniversitetet, ny medlem i styrelsen.

20 november, 2015
Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
SULF:s förbundsstyrelse
SULF:s nyvalda styrelse. Bakre raden fr.v. Magnus Gustavsson, Mats Nilsson, Robert Sandberg, Mikael Johansson, Christina Romlid, Håkan Lindkvist. Mellersta raden fr.v. Bengt Aspvall, Christer Gardelli, Helén Persson, Lars-Åke Lööv. Främre raden fr. v. Ummis Jonsson, Carina Keskitalo, Mats Ericson, Krzysztof Marciniak. Några personer saknas på bilden (se även faktaruta).

Ummis Jonsson är adjunkt på socionomutbildningen vid Mittuniversitetet i Östersund samt ordförande för de 520 medlemmarna i Saco-S/SULF-föreningen på universitetet. Hon har varit fackligt aktiv vid Mittuniversitetet i tolv år, först som skyddsombud, sedan som ledamot i styrelsen och nu ordförande i två år.

Ummis Jonsson, Mittuniversitetet, är ny i SULF:s förbundsstyrelse.
Ummis Jonsson, Mittuniversitetet, är ny i SULF:s förbundsstyrelse.

– Det känns väldigt spännande och ett otroligt stort förtroende att få sitta i förbundsstyrelsen. Tidigare har jag ju representerat medlemmarna på lokal nivå där jag har direkt kontakt med frågorna. Men att sitta i förbundsstyrelsen kräver så mycket mer överblick. Jag ser med spänning fram emot att som styrelsemedlem få jobba för medlemmarnas bästa i tre år framåt.

Hon konstaterar att det fackliga arbetet vid Mittuniversitetet tydligen har uppmärksammats i förbundet och hon hoppas kunna bidra med sina lokala erfarenheter i förbundsstyrelsen.
– Jag är tacksam för att få bli delaktig i förbundsstyrelsen. Jag tror att en balans mellan stora och små lärosäten är viktig i förbundet. Och utmaningen att företräda de små lärosätena är jag beredd att ta!

Adjunkter viktiga för professionsutbildningar
Ummis Jonsson har ett par fackliga hjärtefrågor.
– En viktig fråga är att sätta fokus på professionsutbildningarna, som utbildningarna till socionom, psykolog och sjuksköterska. Och samtidigt uppmärksamma hur viktiga universitetsadjunkter är för professionsutbildningarna.

Hon påpekar att det är adjunkterna som har klinisk erfarenhet och att det är de som kan stötta studenterna i den kliniska delen av utbildningarna.
– Det är viktigt att ha bredd på kompetensen inom lärarkåren. Lite orättvist att inte adjunkterna får det erkännande de borde ha.

Psykosocial arbetsmiljö en hjärtefråga
Ummis Jonssons andra hjärtefråga är den psykosociala arbetsmiljön.
Hon passar också på att lyfta den fackliga frågan som helhet.
– Jag hoppas att förbundsstyrelsen kan stärka medlemmarnas insikt i fackets roll och skapa medvetenhet om fackets betydelse när vi har ett sådant osäkert läge på arbetsmarknaden.

Hon reflekterar över att medvetandet om fackets roll och arbetsrätten har minskat.
– Det verkar som om människor tar arbetsrätten för given och inte förstår att det är något som fackföreningsrörelsen har fått strida för. Det är ju bara knappt 85 år sedan skotten i Ådalen!

Här ser hon en angelägen uppgift för SULF och andra fackförbund.
– Vi måste kliva fram och visa att facket är viktigt och att utan en stark fackförening kan vi inte hävda arbetsrätten. Vi måste få folk att inse att utan fackföreningarnas kamp för arbetsrätt och jämställdhet skulle arbetslivet ha sett helt annorlunda ut.

Hon menar att det är extra viktigt just nu när det på arbetsmarknaden verkar gå tillbaka till att man ska vara tacksam för att överhuvudtaget ha ett arbete. Det gäller för fackföreningsrörelsen generellt och det gäller också för SULF.
– För att hävda arbetsrätten måste vi få fler medlemmar och vi måste också kunna föra ut vårt budskap, avslutar Ummis Jonsson.

Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren

Här är hela den nya styrelsen

 

Mats Ericson

förbundsordförande, KTH, professor, industriell arbetsvetenskap

Omval

Håkan Lindkvist

1:e vice ordförande, Umeå universitet, universitetslektor,

matematisk statistik

Omval

Lars-Åke Lööv

2:e vice ordförande, Lunds universitet, universitetsadjunkt,

psykologi

Omval

Helén Persson

3:e vice ordförande, Lunds universitet, doktorand, historia och adjunkt vid Högskolan Kristianstad

Omval

Lars Abrahamsson

Ledamot, Luleå tekniska universitet, biträdande lektor, elkraftteknik

Omval

Bengt Aspvall

Ledamot, BTH, professor i datalogi

Nyval

Christer Gardelli

Ledamot, Luleå tekniska universitet, universitetsadjunkt, juridik

Omval

Magnus Gustavsson

Ledamot, Stockholms universitet, universitetsadjunkt, företagsekonomi

Nyval

Ummis Jonsson

Ledamot, Mittuniversitetet, universitetsadjunkt, socialt arbete

Nyval

Karin Larsson

Ledamot, Uppsala universitet, professor, kemi

Nyval

Jeanette Lindberg

Ledamot, Göteborgs universitet, doktorand, vårdvetenskap

Nyval

Krzysztof Marciniak

Ledamot, Linköpings universitet, universitetslektor, matematik

Suppleant i sittande styrelse

Ingmarie Mellenius

Ledamot, Umeå universitet, universitetslektor, lingvistik

Nyval

Mats Nilsson

Ledamot, Karlstads universitet, universitetsadjunkt och forskarstuderande, kulturgeografi och turism

Suppleant i sittande styrelse

Christina Romlid

Ledamot, Högskolan Dalarna, universitetslektor, historia

Suppleant i sittande styrelse

Mikael Johansson

1:e suppleant, Göteborgs universitet, utbildningsledare/forskare

Nyval

Marie-Louise Österlind

2:a suppleant, Högskolan Kristianstad, universitetslektor, psykologi

Nyval

Carina Keskitalo

3.e suppleant, Umeå universitet, professor, Statsvetenskap

Ny

Robert Sandberg

4:e suppleant, Södertörns högskola, universitetslektor, historia

Nyval

Annika Blekemo

5:e suppleant, Stockholms universitet, universitetsadjunkt, juridik

Nyval

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023