Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bengts bakelse gav Blekinge rekryteringspris

Skapandet av SULF-bakelsen tillhörde de insatser som belönades när rekryteringspriset delades ut vid SULF:s kongress. I övrigt belönades insatser för att ha rekryterat flest medlemmar och rekryterat flest medlemmar procentuellt.

20 november, 2015
Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
Bengt Aspvall och Mats Ericson
Belönad för bakverk. Två år i rad har SULF/BTH bjudit på SULF-bakelser på SULF-dagen. Det gav föreningen pris för mest innovativa rekryteringsinsats. Bengt Aspvall BTH tog emot priset av förbundsordförande Mats Ericson under kongressen.

Priset för den mest innovativa rekryteringsinsatsen gick till SULF-föreningen vid Blekinge tekniska högskola, BTH, för skapandet av SULF-bakelsen som serverats på SULF-dagen två år i rad.
Även kongressdeltagarna bjöds dagen till ära på SULF-bakelsen under förmiddagens kafferast.

Bengt Aspvall, ordförande i SULF/BTH, tog emot priset som delades ut med en kram av förbundets ordförande Mats Ericson. Priset består av en symbolisk medalj och en voucher för gemensam middag för föreningens styrelse.
Ytterligare en motivering till SULF BTH:s pris var att föreningen tagit initiativet att synliggöra förbundet genom att ha en rullande presentation på display centralt i högskolan.
– Enligt rekryteringsprincipen ”syns vi så finns vi”, som Mats Ericson formulerade det.

Lund och Linköping ökade mest
Priset för att ökat medlemstalet mest i absoluta tal delas av SULF/Linköping och SULF/Lund som båda ökat medlemstalet med hela 121 medlemmar. Priset hämtades av föreningarnas respektive ordförande Elisabeth Larsen Cederström, Linköping och Johan Dietsch, Lund.

Utmärkelsen för den SULF-förening som ökat mest procentuellt delas också mellan två föreningar, båda har ökat medlemstalet med över 20 procent. Den ena är SULF vid Beckmans designhögskola. Där har man dessutom under perioden både slutit kollektivavtal och bildat SULF-förening.

Den andra föreningen som procentuellt värvat flest medlemmar är SULF vid KTH.
I motiveringen till priset heter det att SULF/KTH har lyckats med en imponerande medlemsökning vid ett lärosäte där SULF inte är kontaktförbund.
Priset för SULF KTH hämtades av tidigare ordföranden Rikard Lingström,
– Vi har jobbat mycket under många år och byggt det fackliga arbetet och därtill lagt till trevliga och intressanta arrangemang, sade han.

Mats Ericson avslutade prisutdelningen med att notera att SULF:s senaste medlemssiffror visar 20 332 medlemmar, en ökning med 530 medlemmar på ett år.

Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023