Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kongressen antog vision för framtidens högre utbildning

Vid öppnandet av SULF:s kongress 2015 antogs Vision 2030 under total enighet. Visionen är ett politiskt framtidsprogram som ska ligga till grund för förbundets arbete de kommande 15 åren.

19 november, 2015
Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
Vision 2030 klubbades av en enhällig kongress under ledning av mötesordförande Veronica Ekström och bisittare Per Sundman.

SULF:s Vision 2030 har förberetts under två års tid med diskussioner i hela förbundet.

Redan under våren och hösten 2014 arbetade lokalföreningar och sektioner med första omgången av visionen. Arbetet avslutades med remissrundor innan styrelsen i oktober 2015 arbetade in en del remissförslag i visionen och fastställde den slutliga skrivningen.

Det politiska framtidsprogrammet Vision 2030 är tänkt att utgöra ett stabilt underlag för inriktningen av verksamheten under kongressperioderna och också omsättas mer konkret i verksamhetsplanerna varje år. Dessutom ska visionen vara en grund att utgå från vid ställningstaganden i olika frågor.

Vill påverka samhällsutvecklingen
Tidigare har SULF:s ordförande Mats Ericson berättat för Universitetsläraren om bakgrunden till visionen.
– När jag började som ordförande tog jag initiativ till att samla ihop SULF:s ståndpunkter i olika frågor och vi i den nya styrelsen hittade 96 olika ställningstaganden i olika sammanhang. Vi kände att vi måste gå vidare och då kom från kansliet idén att vi borde göra ett visionsarbete, säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

En tanke bakom visionen är att SULF ska bli mer proaktivt och att förbundet aktivt ska påverka samhällsutvecklingen.

Rubrikerna i Vision 2030 ger tydligt besked om inriktningen på programmet.

Huvudrubriken är:
I mänsklighetens tjänst – Högre utbildning och forskning för en hållbar framtid
Under den rubriken är man deklarerar att SULF är ett starkt fack- och professionsförbund för universitetslärare, forskare och doktorander och en central röst i högskolevärlden.

I dokumentet finns de tre underrubrikerna:

 • Fritt sökande efter ny kunskap
  Här finns formuleringar som att principen om den akademiska friheten genomsyrar både forskning och utbildning. Det innebär att doktorander, forskare och lärare fritt kan välja forskningsproblem och publicera resultat utan rädsla för repressalier. Förbundet skriver här också om vikten av en ändamålsenlig forskningsfinansiering parad med ett kollegialt styre.
 • Utbildning för framtiden
  Visionen trycker på att akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktygen att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska och tekniska utveckling.
  Viktigt är också att undervisningens status måste vara hög och likaså den pedagogiska kompetensen.
  Visionen betonar också att sambandet mellan forskning och utbildning ska vara starkt för att studenterna ska få en bra utbildning som vilar på vetenskaplig grund. Dessutom behövs det en långsiktig finansiering av undervisningen vid lärosätena.
 • Kritisk kraft i samhället
  Den sista punkten innefattar formuleringar som att akademin står för alla människors lika värde och rättigheter. Aktiva och kritiskt tänkande medborgare är grunden för en stabil utveckling av ett demokratiskt samhälle.

Hela Vision 2030 kan du läsa här.

Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023