Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Allvarsamt anslag på SULF:s kongress

– SULF har fler medlemmar än någonsin, men anslutningsgraden sjunker både i vårt förbund och i Saco som helhet. Det duger inte!
Det sa SULF:s ordförande Mats Ericson i sitt inledningstal på förbundets kongress.

19 november, 2015
Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
SULF:s ordförande Mats Ericson håller kongresstal
Tillsammans med andra fackförbund prövas det nu om vi förenade med andra goda krafter förmår stå upp för det samhälle vi tror på. Det sa SULF:s ordförande Mats Ericson i sitt inledningstal på SULF:s kongress i Stockholm, apropå den senaste tidens terrorattentat och andra oroligheter i omvärlden.

Att öka den relativa andelen medlemmar i SULF och i hela den svenska fackföreningsrörelsen är den absolut viktigaste strategiska frågan framöver, fastslog Mats Ericson, de senaste tre årens SULF-ordförande.

Efter att ha hälsat välkommen berörde han det allvarliga läget i världen med en rad terrorattentat det senaste året.
– Det handlar om det öppna samhället, människors lika värde, solidaritet och hoppet om framtiden. Tillsammans med andra fackförbund prövas det nu om vi förenade med andra goda krafter förmår stå upp för det samhälle vi tror på.

Efter denna allvarsamma inledning gick Mats Ericson över till kongressens arbete. Han uppmanade ombuden att inte glömma att de representerar 20 000 medlemmar.

Akademin står inför vägskäl
En av de centrala punkterna på kongressen är att anta Vision 2030 som stakar ut hur förbundet vill att högskolan ska ut om 15 år. Mats Ericson poängterade att akademin står inför ett vägskäl.
– Akademin har ett vägval framför sig och SULF måste ta ställning och driva utvecklingen i rätt riktning.

Han pekar ut en rad områden där utvecklingen är på väg åt fel. Professionen får allt mindre inflytande över verksamheten. Universitetslärares arbetsmiljö fortsätter att försämras. Alltför många lider av stress av olika slag. – kanske vår tids största gissel vid sidan av klimatförändringar och hotet mot demokrati och öppenhet.
– Vi måste verka för att universitetslärarna återfår autonomin i sin yrkesutövning och att undervisning och pedagogisk kompetens faktiskt belönas.

Förändra världen ett långsiktigt arbete
Han påpekar att förändra världen är ett långsiktigt arbete, men det går.
– För tre år sedan var det enbart SULF som pratade om antalet visstidsanställda inom akademin. Genom enträget arbete de senaste två åren har vi lyft frågan och i dag delar regeringen och många andra vår problembild. Det går att skapa förändring!

”Feta, mätta katter”
Men det finns ett grundläggande problem som SULF delar med stora delar av fackföreningsrörelsen, en allt mindre andel av de anställda är med i en fackförening.
Organisationsgraden i Saco har på 15 år sjunkit från cirka 70 procent till under 50 procent och SULF har sett en liknande utveckling.
– Saco, SULF och många andra förbund är något av ”feta, mätta katter” som nöjt sig med en medlemsökning i absoluta tal. Det duger inte, vi riskerar långsiktigt att tappa inflytande och få en svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta duger INTE! slår Mats Ericson fast.

– Att öka den relativa andelen medlemmar i SULF och i hela den svenska fackföreningsrörelsen är den absolut viktigaste strategiska frågan framöver!

Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023