Göteborgs universitet vill ha fler manliga studenter

Göteborgs universitet tar nu fram en handlingsplan för att få fler män att börja studera.

Bara en dryg tredjedel, 35 procent, av de nya studenterna vid Göteborgs universitet är män, långt under riksgenomsnittet på 44 procent (höstterminen 2014). Varför just GU ligger så lågt kan inte prorektor Helena Lindholm svara på.
– Det är en allmän trend i hela västvärlden att män i mindre utsträckning fortsätter till högre studier, det kan tänkas att det finns kulturella normer att det inte är tufft och coolt för pojkar att plugga. Men det är ett jättestort samhällsproblem om unga män väljer att stå utanför högre utbildning, säger hon.
Universitetet arbetar med en plan för breddad rekrytering i stort och i den ingår hur man ska få fler unga män att studera.
– Det handlar om hur vi rekryterar och hur vi skapar ett universitet som upplevs vara till för alla kategorier.
Förslaget håller nu på att bearbetas i organisationen så att institutioner och fakulteter kan säga sitt. Så snart som möjligt efter årsskiftet hoppas Helena Lindholm att arbetet ska vara klart.


Kategorier: Artiklar, Jämställdhet, Student
Lärosäten: Göteborgs universitet