Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Stängningen av Lunds universitet kan ha kostat miljoner

Tryggheten gick i första hand när Lunds universitet stängdes den 12 oktober efter hot. Men åtgärden kostade. Sannolikt miljontals kronor.

22 oktober, 2015
Björn Forsberg
Mikael Risedal
Det faktiska "produktionsbortfallet” när Lunds universitet höll stängt en dag går inte att beräkna, enligt förvaltningschefen Susanne Kristensson. Men Universitetslärarens beräkningar pekar på ett belopp mellan tio och tjugo miljoner kronor.

Det är tyst i Lund den 12 oktober. Utanför universitetsbyggnaden syns ett par vilsekomna turister. Annars är det tomt. På samma sätt är det vid AF-borgen, Akademiska föreningens hus. En skylt med texten ”Today closed” upplyser om att det är stängt. Likadant ser det ut vid alla andra byggnader på universitetet. Tyst, stängt och tomt.

– Det var vårt beslut att stänga och det nådde vi ut med väldigt snabbt, säger rektor Torbjörn von Schantz .

Vid ett möte vid Lunds universitet dagen efter stängningen informerar rektorn om vad som hände kvällen före stängningen. Säkerhetschefen Per Gustafson blev då uppringd av en journalist som frågade om ett hot som framförts via appen Jodel.
Säkerhetschefen hade inte hört någonting tidigare. Men efter samtalet sätter han igång att jobba och tar kontakt med rektor. Man kallar till ett krismöte där beslutet tas att under måndagen hålla universitetet stängt. Personal och studenter informeras under natten. Anslag sätts upp.
Hotet som under söndagen snappats upp på Jodel av studenter associerar till en amerikansk skolskjutning: ”Några av er är ok. Gå inte till Universitetet imorgon om ni är i Lund. Kolla nyheterna imorgon morgon. Så länge jodlare”, står det i meddelandet.

Karlstads universitet väljer att hålla öppet
Liknande hot framförs dagen efter mot Karlstads universitet. Där skriver universitetet på sin hemsida: ”Karlstads universitet är öppet och verksamheten fortlöper som vanligt.”

– Vi gick helt på polisens bedömning, säger Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet.

Enligt Rikspolisstyrelsen kan inte polisen besluta om att ett universitet ska stänga vid den här typen av hot. Det är de ansvariga för verksamheten som själva fattar det beslutet. Men polisen kan ge råd.
Även andra universitet ska ha utsatts för hotet på Jodel. Men när Universitetsläraren frågar universiteten är det bara Karlstad och Lund som har dokumenterat hot. Orsaken sägs vara att mejl vid andra universitet har raderat sig själva när de inte öppnades.

Kan ha kostat miljontals kronor
I Karlstad håller universitet öppet. I Lund stänger man. 7 600 anställda och 4 2000 studenter vid universitetet i Lund är utestängda från sin arbetsplats. Mängder av föreläsningar ställs in. Uppdragsforskning utförs inte. Restauranger håller stängt. Hantverkare kommer inte in.
Hur mycket stängningen kostar har universitetet inte räknat på.
Susanne Kristensson är förvaltningschef och säger att det är omöjligt att räkna ut kostnaden.
– Vilket faktiskt ”produktionsbortfall” som detta innebar kan vi inte mäta. Flertalet anställda arbetade hemifrån via dator och telefon. Studenter valde att studera hemma, hos studiekamrater på bibliotek etcetera.

Grov beräkning: 10-20 miljoner
Men Universitetslärarens beräkningar visar att stängningen sannolikt kostat miljoner kronor.
Universitetets lönekostnader för september 2015 var drygt 265 miljoner kronor, och lönebikostnaderna låg på 130 miljoner kronor. Med samma nivå för oktober och 22 arbetade dagar i månaden innebär det att kostnaden per arbetad dag för samtliga anställda ligger på nästan 18 miljoner kronor. Om hälften av de anställda inte arbetade den här måndagen innebär det en ”produktionsförlust” på cirka nio miljoner kronor.

– Det är svårt att mäta kostnaden för utbildning och forskning. Sedan kan bland annat uppdragsforskning, restauranger och hantverkare ha fordringar, skriver Susanne Kristensson i ett mejl.
– Krav från externa leverantörer har vi ännu inte fått, men sannolikt kommer några sådana att komma in.
En kostnad på mellan 10 och 20 miljoner kronor för den 12 oktober är en grov beräkning. Men oberoende av hur stor kostnaden var i kronor så finns det en alternativ möjlighet om hotet hade verkställts, vilket Susanne Kristensson framhåller.
– Det enda vi med säkerhet kan konstatera är att kostnaden av att inte stänga universitetet i aktuellt fall hade kunnat bli mycket större.

Björn Forsberg
Mikael Risedal
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023