Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Halva SULF-styrelsen byts ut vid kongressen

Nu har valberedningen presenterat sitt förslag till SULF:s nya förbundsstyrelse. Nästan halva styrelsen byts ut, men ändå är det är en anmärkningsvärd stabilitet. Hela arbetsutskottet som består av förbundets ordförande, 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande, föreslås sitta kvar.

22 oktober, 2015
Per-Olof Eliasson

Valberedningen påbörjade sitt arbete vid jul förra året och något senare frågade valberedningens sammankallande, Barbro Biström, vilka i den sittande styrelsen som kunde tänka sig att stå till förfogande för en period till.
– Ett antal personer sade då ifrån att de suttit så länge att de tycker det är lagom och att det är dags att sluta, berättar Kristina Nilsson, universitetslektor i mekanik vid Lunds tekniska högskola.
En del av styrelseledamöterna har fallit för åldersstrecket, och för yngre kan det till exempel vara en ändrad familjesituation som får dem att anse att det räcker med styrelsearbete.

Hur väljer valberedningen ut kandidater till styrelsen?
– Vi försöker få in så bred kompetens som möjligt i styrelsen och försöker tänka på många saker. Det innefattar många faktorer som geografisk spridning, olika typer av lärosäten i storlek och om de har mer fokus på undervisning eller forskning, vilket ämne man tillhör, ålder och kön, samt vilken anställningskategori man tillhör, säger Kristina Nilsson.

Är det svårt att ta hänsyn till så många faktorer?
– Styrelsen har förhållandevis många ledamöter och suppleanter. Så om man betraktar hela listan inklusive suppleanterna tycker vi att vi lyckats bra.

Hur hittar ni kandidaterna?
– Dels kommer vi i valberedningen själva från olika håll i landet och har personkännedom och frågar olika tänkbara kandidater, dels är det väldigt viktigt för oss att få in förslag på namn från lokalföreningarna.

Hur är det att vara med i valberedningen?
– Jag skulle inte beskriva det som ett enkelt uppdrag. Man vill ju att styrelsen ska få så bra förutsättningar som möjligt att göra ett gott arbete. Det krävs eftertanke och diskussioner och vi har genomfört intervjuer med kandidaterna där vi försökt ställa frågor på ett så djupgående sätt som möjligt. Det är ett mycket viktigt uppdrag och det är roligt.

Kristina Nilsson påpekar att valberedningen gärna skulle ha haft flera kandidater att välja mellan.
– Det var inte alla lokalföreningar som svarade på vår förfrågan och gav förslag. Det kan man skicka som en uppmaning från valberedningen att nästa gång utnyttja den möjligheten ännu mer, säger hon.

SULF:s kongress hålls 19–20 november.

Per-Olof Eliasson

Valberedningens förslag

 

Mats Ericson

förbundsordförande, KTH, professor, industriell arbetsvetenskap

Omval

 

Håkan Lindkvist

1:e vice ordförande, Umeå universitet, universitetslektor,

matematisk statistik

Omval

 

Lars-Åke Lööv

2:e vice ordförande, Lunds universitet, universitetsadjunkt,

psykologi

Omval

 

Helén Persson

3:e vice ordförande, Lunds universitet, doktorand, historia och adjunkt vid Högskolan Kristianstad

Omval

 

Lars Abrahamsson

Ledamot, Luleå tekniska universitet, biträdande lektor, elkraftteknik

Omval

 

Bengt Aspvall

Ledamot, BTH, professor i datalogi

Nyval

 

Christer Gardelli

Ledamot, Luleå tekniska universitet, universitetsadjunkt, juridik

Omval

 

Magnus Gustavsson

Ledamot, Stockholms universitet, universitetsadjunkt, företagsekonomi

Nyval

 

Ummis Jonsson

Ledamot, Mittuniversitetet, universitetsadjunkt, socialt arbete

Nyval

 

Karin Larsson

Ledamot, Uppsala universitet, professor, kemi

Nyval

 

Jeanette Lindberg

Ledamot, Göteborgs universitet, doktorand, vårdvetenskap

Nyval

 

Krzysztof Marciniak

Ledamot, Linköpings universitet, universitetslektor, matematik

Suppleant i sittande styrelse

 

Ingmarie Mellenius

Ledamot, Umeå universitet, universitetslektor, lingvistik

Nyval

 

Mats Nilsson

Ledamot, Karlstads universitet, universitetsadjunkt och forskarstuderande, kulturgeografi och turism

Suppleant i sittande styrelse

 

Christina Romlid

Ledamot, Högskolan Dalarna, universitetslektor, historia

Suppleant i sittande styrelse

 

Mikael Johansson

1:e suppleant, Göteborgs universitet, utbildningsledare/forskare

Nyval

 

Marie-Louise Österlind

2:a suppleant, Högskolan Kristianstad, universitetslektor, psykologi

Nyval

 

Carina Keskitalo

3.e suppleant, Umeå universitet, professor, Statsvetenskap

Ny

 

Robert Sandberg

4:e suppleant, Södertörns högskola, universitetslektor, historia

Nyval

 

Annika Blekemo

5:e suppleant, Stockholms universitet, universitetsadjunkt, juridik

Nyval

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023