Halva SULF-styrelsen byts ut vid kongressen

Nu har valberedningen presenterat sitt förslag till SULF:s nya förbundsstyrelse. Nästan halva styrelsen byts ut, men ändå är det är en anmärkningsvärd stabilitet. Hela arbetsutskottet som består av förbundets ordförande, 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande, föreslås sitta kvar.

Valberedningen påbörjade sitt arbete vid jul förra året och något senare frågade valberedningens sammankallande, Barbro Biström, vilka i den sittande styrelsen som kunde tänka sig att stå till förfogande för en period till.
– Ett antal personer sade då ifrån att de suttit så länge att de tycker det är lagom och att det är dags att sluta, berättar Kristina Nilsson, universitetslektor i mekanik vid Lunds tekniska högskola.
En del av styrelseledamöterna har fallit för åldersstrecket, och för yngre kan det till exempel vara en ändrad familjesituation som får dem att anse att det räcker med styrelsearbete.

Hur väljer valberedningen ut kandidater till styrelsen?
– Vi försöker få in så bred kompetens som möjligt i styrelsen och försöker tänka på många saker. Det innefattar många faktorer som geografisk spridning, olika typer av lärosäten i storlek och om de har mer fokus på undervisning eller forskning, vilket ämne man tillhör, ålder och kön, samt vilken anställningskategori man tillhör, säger Kristina Nilsson.

Är det svårt att ta hänsyn till så många faktorer?
– Styrelsen har förhållandevis många ledamöter och suppleanter. Så om man betraktar hela listan inklusive suppleanterna tycker vi att vi lyckats bra.

Hur hittar ni kandidaterna?
– Dels kommer vi i valberedningen själva från olika håll i landet och har personkännedom och frågar olika tänkbara kandidater, dels är det väldigt viktigt för oss att få in förslag på namn från lokalföreningarna.

Hur är det att vara med i valberedningen?
– Jag skulle inte beskriva det som ett enkelt uppdrag. Man vill ju att styrelsen ska få så bra förutsättningar som möjligt att göra ett gott arbete. Det krävs eftertanke och diskussioner och vi har genomfört intervjuer med kandidaterna där vi försökt ställa frågor på ett så djupgående sätt som möjligt. Det är ett mycket viktigt uppdrag och det är roligt.

Kristina Nilsson påpekar att valberedningen gärna skulle ha haft flera kandidater att välja mellan.
– Det var inte alla lokalföreningar som svarade på vår förfrågan och gav förslag. Det kan man skicka som en uppmaning från valberedningen att nästa gång utnyttja den möjligheten ännu mer, säger hon.

SULF:s kongress hålls 19–20 november.


Kategorier: Artiklar, SULF, Kongress