Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Lemnes ordförandeskap är problematiskt”

Vid Uppsala universitet har kritiken mot Carola Lemne som ordförande fått förnyad kraft sedan det blivit känt att Svenskt näringsliv fört politiska samtal med Sverigedemokraterna.
– Vi ställer oss inte bakom kraven på att Carola Lemne ska lämna ordförandeposten, men vi anser att hennes ordförandeskap är problematiskt, säger Kirsi Höglund, ordförande i SULF-föreningen vid Uppsala universitet.

9 oktober, 2015
Per-Olof Eliasson
Carola Lemne, styrelseordförande, Uppsala universitet. Foto: Sören Andersson

Redan när det våren 2014 blev känt att Carola Lemne skulle bli vd för Svenskt näringsliv uttalade sig tre professorer kritiskt i Uppsala Nya Tidning. De varnade för att det är svårförenligt att samtidigt vara vd för en intresseorganisation som Svenskt näringsliv och ordförande i en universitetsstyrelse.

Kritiken tog förnyad fart efter att Carola Lemne i en debattartikel i DN 6 mars i år tagit ställning för att Sverige borde förlänga det omdiskuterade exportavtalet med Saudiarabien. I en debattartikel i UNT 13 mars skrev fem professorer och två docenter att Lemne inte kan var kvar som ordförande.

När Dagens Industri nu avslöjat att Svenskt näringsliv fört samtal med Sverigedemokraterna kommer återigen kritiken upp till ytan med krav på Lemnes avgång, denna gång i en skrivelse till utbildningsdepartementet.

”Går utmärkt att förena rollerna”
Carola Lemne kommenterar kritikern via mejl till Universitetsläraren:

”Jag anser som förut att det går utmärkt att förena rollen som vd i Svenskt Näringsliv med rollen som ordförande för Uppsala universitet. Självklart är det viktigt att kunna skilja på dessa roller vilket jag anser mig göra på ett tydligt sätt, och jag tycker mig ha stöd för att omvärlden också uppfattar de olika rollerna och har förtroende för mitt sätt att hantera dem.”

Carola Lemne har också avfärdat kritiken mot henne med att det är samma grupp som återkommer gång på gång med olika variationer på kritiken.

Kirsi Höglund, ordförande i SULF-föreningen vid Uppsala universitet, bekräftar att det är ungefär samma personer som återkommer med krav på Lemnes avgång men påpekar att det är svårt att avgöra hur stort stöd de har bland övriga anställda vid universitetet.

– Men de som kräver avgång får ju mer och mer argument hela tiden och det när nog fler och fler som ifrågasätter Lemnes position, säger hon.

Också studentkåren är kritisk och s-studenterna i Uppsala har startat kampanjen ”Dags att lämna Lemne”.

Värden långt ifrån universitetets
Även SULF-föreningen i Uppsala är starkt kritisk utan att direkt kräva Lemnes avgång.

– Vi ställer oss inte bakom kraven på att Carola Lemne ska lämna ordförandeposten i universitetsstyrelsen, men vi anser att det är problematiskt med hennes ordförandeskap, säger Kirsi Höglund.

Hon anser att ordförandeskapet är olämpligt på grund av att universitetets ordförande är vd i en så politisk organisation som Svenskt näringsliv.

– Svenskt näringsliv är en stark lobbyorganisation som står för värden som står ganska långt ifrån universitetets värden. Om man exempelvis är vd eller ordförande för en bank, som tidigare ordförande Hans Dalborg, så förestår man inte en lobbyorganisation. Och vi har haft flera ordförande som varit politisk aktiva men de har inte drivit en sådan tydlig politik inom högskoleområdet som Svenskt näringsliv gör.

Kirsi Höglund menar att Lemne kan använda Uppsala universitet för sitt lobbyarbete, och att ordförandeposten kan ge större legitimitet för Svenskt näringslivs ståndpunkter i högskolefrågor.

– Carola Lemne säger att hon kan hålla isär sina olika roller, men det handlar ju inte om att hon kan hålla isär dem utan hur mottagarna håller isär rollerna.

Den senaste utvecklingen där det avslöjats att Svenskt näringsliv för politiska samtal med Sverigedemokraterna har förstärkt SULF-föreningens kritiska inställning.

– Vi tycker att kopplingen Sverigedemokraterna – Svenskt näringsliv – Uppsala universitet är olämplig. Den triangeln är inte önskvärd, avslutar Kirsi Höglund.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023