Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

ESS knyts närmare EU

Från och med 1 oktober är ESS inte längre ett svensk-danskt statligt aktiebolag, utan i stället formellt organiserat som ett så kallat ERIC, (European Research Infrastructure Consortium).

7 oktober, 2015
MarieLouise Samuelsson
Perry Nordeng
ESS 18 september 2015
Så här såg bygget av ESS ut den 18 september 2015.

Därmed blir European Spallation Source, ESS, Skandinaviens första ERIC och den elfte i Europa. ERIC definieras som ett juridiskt instrument på EU-nivå, för att underlätta bildandet av stora forskningsanläggningar.

Det handlar, som Universitetsläraren tidigare beskrivit, bland annat om att eventuella tvister kring ESS ska lösas i EU-domstolen, i stället för att hänvisas till svensk-dansk lagstiftning. Framför allt underlättas finansieringsviljan hos de länder som, genom ERIC-konstruktionen, blir jämbördiga ”delägare” i forskningsanläggningen.
Att ESS nu finns inom EU:s hägn innebär inte bara prestige, utan också pengar. Inom ramen för Horisont 2020 bidrar EU med nära 20 miljoner euro till projektet BrightnESS, som ska ”optimera ESS vetenskapliga och tekniska prestanda”.

Efter alliansregeringens beslut 2009 att ESS skulle byggas i Lund har mycket politisk möda ägnats åt att få andra länder att göra bindande åtaganden om finansiering. Inom ESS gamla aktiebolagsform räknade man med 17 medlemsländer, i den nya formen talar man i stället om elva grundarländer: Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Norge, Polen, Schweiz, Sverige, Tjecken, Tyskland och Ungern. Ytterligare fyra länder, Belgien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien har observatörsstatus.

Att Storbritannien som 2014 presenterades som medlemsland och finansiär som förbundit sig att stå för tio procent av kostnaderna nu återfinns bland ”observatörerna” förklaras med formaliteter, att processen kring beslut om att ingå i ESS-ERIC varierat i tid i de olika länderna.

Av de ursprungliga sjutton länderna är Island helt ute ur bilden, medan Lettland och Litauen fortfarande räknas som intresserade, dock inte tillräckligt för att tillhöra ”observatörerna”.

MarieLouise Samuelsson
Perry Nordeng
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023