Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Vetenskapsrådet vill ha tydligare forskningssamarbeten

Mer pengar till färre forskare. Struktur för nationella forskningsprogram. Utredning för att avgöra om finansiärerna är för många. Det är några av förslagen i Vetenskapsrådets rapport ”Vägval för framtidens forskningssystem. Mål och rekommendationer”.

17 september, 2015
MarieLouise Samuelsson
Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet
Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Rapporten är nu offentlig efter att ha förhandsdiskuterats i Almedalen i somras.
– Den kommer att vara ett underlag till vårt inspel till den kommande forskningspropositionen, säger Vetenskapsrådets generaldirektör, Sven Stafström.
Vetenskapsrådet, VR, riktar in sig på tre områden relaterat till forskning: finansiering, infrastruktur och system.
Gällande finansiering vill VR se en ökning av fria forskningsmedel och lyfter fram en idé om nationella forskningsprogram som bygger på samarbeten mellan lärosäten och finansiärer samt internationell samverkan, som på EU-nivå.
– Det finns redan den sortens samarbeten, men vi menar att dessa bör få en mer tydlig struktur.

”Finansieringssystemet bör utredas”
Sven Stafström talar vidare om glapp och icke önskvärd överlappning mellan de befintliga finansiärerna, som enligt VR-rapporten möjligen är för många. Därför menar VR att finansieringssystemet bör ses över i en utredning.
En utredning i samma ärende togs för övrigt fram 2008, då Madelene Sandström i betänkandet ”Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans” föreslog att VR, Formas, FAS (nuvarande Forte) och Vinnova skulle läggas ned och ersättas med en enda myndighet för den statliga finansieringen av forskning (Universitetsläraren nr 6/ 2008). Något som dåvarande ministern Lars Leijonborg bedömde som en alldeles för radikal förändring.

”Mer stöd till unga forskare”
VR vill vidare ha stöd till unga forskare och talar om tre steg: Postdok, etablering och konsolidering.
Forskare och lärare, oavsett ålder, ska också ha ”stabila villkor”.
– Mängden forskare har ökat, men mängden pengar har minskat. Det behövs tillskott av pengar, men det har också under senare år tagits in lite för många forskare i stället för att satsa på dem som redan finns i systemet. Vi uttalar oss inte om storleken på basanslaget, men om man ska tillföra mer basanslag är det viktigt att man inte bara anställer fler forskare, vi hoppas på mer styrmetoder, att vi kan hjälpa lärosätena, säger Sven Stafström.
I rapporten aktualiseras den så kallade Fokusmodellen för kvalitetsutvärdering som VR presenterat och som fått en hel del negativ kritik. Bland annat bedömde SULF:s ordförande Mats Ericson att förslaget borde gå direkt i papperskorgen.
– Jag menar att kritiken bygger på missförstånd, säger Sven Stafström som är angelägen om att förslaget skickas ut på remiss och därmed kan fortsätta att diskuteras.
Regeringen har dock dröjt med remissförfarande, det samma gäller VR:s förslag till riktlinjer för open access-publicering.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023