”Det fackliga inflytandet har minskat”

Omorganisationen vid Högskolan i Jönköping försvagar det fackliga inflytandet. Det säger Olof Brunninge, docent i företagsekonomi och förtroendevald för SULF vid Internationella handelshögskolan, JIBS.

JIBS är en av fyra fackhögskolor som i den nya organisationen inte längre kommer att ha sina egna styrelser.
I respektive fackhögskolas styrelse har facket tidigare haft Sacorepresentanter med rösträtt. Dessa styrelser ersätts nu av styrelser bestående av rektor och en facklig representant, en dotterbolagsmodell där fackets inflytande, enligt Olof Brunninge, blir obefintligt.

Adjungeras utan rösträtt
I själva stiftelsestyrelsen, för hela Högskolan i Jönköping, ska i framtiden en facklig representant adjungeras, dock utan rösträtt.
SULF vid JIBS menar att även om det säkert finns goda avsikter bakom den omorganisation som innebär centralisering, blir facket är utmanövrerat.

– Ett kännemärke för Högskolan Jönköping har varit de autonoma fackhögskolorna, där de egna styrelserna inte bara har tillgodosett det fackliga inflytandet utan också det regionala näringslivet vars perspektiv är väsentliga.

Hoppas på omprövning
Olof Brunninge hoppas fortfarande på en omprövning, så att det antingen blir möjligt för SULF att ha representanter i stiftelsestyrelsen eller också att man återgår till den gamla modellen med separata styrelser för de fyra fackhögskolorna.

– Det är förvånande att Helene Hellmark Knutsson som socialdemokratisk minister godkänner en modell som innebär toppstyrning av högskolan och att facket utmanövreras.


Kategorier: Akademisk frihet, SULF
Lärosäten: Högskolan i Jönköping