Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lärosäten både bäst och sämst på miljöarbete

Göteborgs universitet liksom Högskolan i Gävle, Borås respektive Halmstad toppar Naturvårdsverkets rankning över myndigheters miljöledningsarbete. Försvarshögskolan och Kungliga Konsthögskolan ligger i botten av de 188 undersökta myndigheterna.

8 maj, 2015
Kajsa Skarsgård

På Försvarshögskolan är man medveten om att det finns brister i styrdokumenten för miljöarbetet och att myndigheten därför får ett dåligt betyg i rankningen som mäter just miljömål och måluppfyllelse.
– Men jag känner mig rätt nöjd med det konkreta miljöarbete vi gjort, bland annat satt upp solceller och bytt ut lampor mot ny led-armatur, och vad gäller resor så har vi förbättrat oss sedan i fjol, säger Jörgen Croon, ställföreträdande chef för högskoleförvaltningen.

Det finns krav på statliga myndigheter att ha miljöpolicys och rutiner för att bidra till en ökad miljönytta. Liksom Försvarshögskolan är Kungliga Konsthögskolan ett litet lärosäte som ligger efter i den frågan.
– Vi är en väldigt liten verksamhet men ska göra samma sak som alla stora lärosäten. Vi hinner inte med, tyvärr. Men vi jobbar stenhårt med att förbättra miljöarbetet och håller på med en stor energigenomgång med fastighetsägaren för att minska förbrukningen och ska byta till mer energisnål belysning och ventilation, säger Peter Jansson som är enhetschef för fastighet och arbetsmiljö vid Kungliga Konsthögskolan.

Umeå universitet får både ris och ros
Naturvårdsverket konstaterar att de statliga myndigheterna har utvecklat miljöledningsarbetet sedan föregående år, men att det inte går att utläsa någon tydlig minskning av koldioxidutsläpp och energianvändning.

Umeå universitet lyfts fram som ett gott exempel på en myndighet som systematisk har jobbat med sina energifrågor. På så sätt har lärosätet de senaste två åren minskat energianvändningen med vad som motsvarar 232 normalstora villors årliga energiförbrukning. Däremot är Umeå universitet den myndighet som med flygresor under 50 mil totalt sett släppt ut mest koldioxid förra året: nästan 1,5 miljon kilo.

Med flygresor över 50 mil har Karolinska institutet, Uppsala universitet och Lunds universitet fortfarande de största totala utsläppen (omkring 6 -7 miljoner kilo koldioxid), men Karolinska institutet har minskat sina utsläpp något jämfört med 2013.

Lunds universitet en stor energiförbrukare
Nästa alla myndigheter uppger att de använder it för att minska tjänsteresorna. Många satsar på energisnål IT-utrustning och närvarostyrd belysning, värme och ventilation för att minska energianvändningen. Lunds universitet är totalt sett den femte största energiförbrukaren bland myndigheterna. Sett till energiförbrukning per kvadratmeter är Gymnastik- och idrottshögskolan den tredje största energiförbrukaren bland myndigheterna.

Andelen upphandlingar där miljökrav ställs har ökat sedan året innan. Göteborgs universitet hade den tionde största upphandlingsvolymen 2014 (nästan 746 miljoner kronor), av vilket 89 procent omfattades av miljökrav. Det är högre än genomsnittet.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023