Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Färre biståndsstipendier trots protester

Protesterna har varit kraftiga sedan det stod klart att antalet nya stipendier som Svenska institutet delar ut till utländska studenter minskar från 500 till 25.

28 april, 2015
Per-Olof Eliasson

När studieavgifter för studenter utanför EU och EES infördes höstterminen 2011 sjönk antalet inresande studenter från tredje land till en tiondel. I takt med att allt fler stipendier inrättats har antalet inresande studenter återhämtat sig.

Därför kom stark kritik när det i höstas stod klart att en stor del av de utlovade stipendierna som finansieras med biståndspengar via Svenska institutet skulle utebli.

Både regeringens och Alliansens budget för 2015 innebär en drastisk nedskärning av de här stipendierna. Anledningen var att både den förra och den nuvarande regeringen i budgeten omdirigerat biståndspengar till att täcka kostnader för flyktingmottagandet, och i den budgetmanövern fick stipendiepengarna till Svenska institutet stryka på foten.

År 2014 kunde Svenska institutet fördela 150 miljoner kronor vilket innebar ungefär 500 tvååriga stipendier till utomeuropeiska studenter. För 2015 planerades tidigare ett tillskott på 50 miljoner kronor som skulle ge ytterligare 200 stipendier.

Bara 25 stipendier
Men nu blev inte något tillskott av pengar. Eftersom stipendierna är tvååriga var i stort sett hela den nuvarande summan intecknad för att finansiera det andra studieåret för de studenter som började studera i höstas. Därför kan Svenska institutet till höstterminen bara dela ut 25 nya studiestipendier finansierade med biståndspengar.

Bland dem som protesterat märks rektorer vid en rad stora lärosäten, studentkårer och fakultetsföreträdare. I argumenten märks vikten av internationalisering av svensk högre utbildning; att kunna ge svenska studenter en internationell studiemiljö genom att rekrytera begåvade studenter från andra länder. Dessutom är ett argument att neddragningen av antalet stipendier drabbar studenter från fattiga länder som mest behöver utbildade medborgare.

Och ingen argumenterar emot, tvärtom instämmer till exempel Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, i en debattartikel i Dagens samhälle. Hon betonar, liksom kritikerna, vikten av internationalisering och håller med om att antalet nya biståndstipendier blir för få i år. Och hon utlovar att ”redan nästa år kommer stipendietilldelningen att kunna bli betydligt mer omfattande”. Något antal stipendier eller summa nämner hon däremot inte.

I en debattartikel i Dagens Nyheter 2012 förespråkade nuvarande utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson att det behövs stipendier för utländska studenter på åtminstone 600 miljoner kronor.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023