Unik motionslösning i Lund

Det är en unik lösning att Lunds universitet har skapat en egen stiftelse för  anställda och studenters motionsidrott. Det framgår
av Universitetslärarens sammanställning över hur man har löst frågan vid övriga universitet. De flesta universitet har ingen egen motionsverksamhet. Den som finns organiseras oftast av studenterna i ideella idrottsföreningar, ibland  tillsammans med universitetet.

Karlstads universitet
Ingen egen verksamhet

Göteborgs universitet
Ingen egen verksamhet

Örebro universitet
Ingen egen verksamhet

Stockholms universitet
Ingen egen verksamhet

Uppsala universitet
Ideell sammanslutning

Umeå universitet
Ingen egen verksamhet

Linköpings universitet
Ingen egen verksamhet

Mittuniversitetet
Ingen egen verksamhet

Lunds universitet
Stiftelse

Luleå tekniska universitet
Ingen egen verksamhet

Linnéuniversitetet
Ingen egen verksamhet

Sveriges lantbruksuniversitet
Ingen egen verksamhet

KTH
Ingen egen verksamhet

Läs också:
Universitetet har ingen kontroll över stiftelsen


Kategorier: Etik