Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kvalitetsutvärderingar gav upphov till livlig diskussion

– Vi borde intressera oss mer för kvalitetsutvärderingssystemet som, om det inte medverkar till ökad kvalitet, inte kan räknas som något kvalitetssystem.

19 december, 2011
Universitetsläraren

ÅSA LINDBERG-SAND, universitetslektor vid Lunds universitet, valde att under stämmans tema "Utbildningskvalitet – är forskande lärare en förutsättning?" tala om det kvalitetssystem hon kritise­ rade i rapporten Koloss på lerfötter, (se Universitetsläraren nr 5/2011).
Hon ser kvalitetsreformen som del av en "pågående evolution i högskole­ landskapet", en evolution som hon också relaterar till Bolognaprocessen, autonomireformen, studieavgifter för utomeuropeiska studenter.
– Hit hör också de politiska före­ ställningarna om att resan mot färre och större universitet är oundviklig, samtidigt som det inte alls är givet att kvalitet accelererar vid fusioner mellan lärosäten.
Också Renée Perrin­Wallqvist, uni­ versitetslärare vid Karlstads universitet, valde att ifrågasätta kvalitetsreformen som sker enligt oprövade metoder och som, enligt Perrin­Wallqvist, skapar frustration ute på lärosätena.
– Jag är orolig över att systemet inte fungerar som det ska. Universitetskansler Lars Haikola som var detta temas tredje deltagare, fick, som Högskoleverkets chef, bemöta kri­tiken och hänvisade till riksdagsbeslut om det nu rådande systemet.
– Vi försöker undvika ordet utvär­ dering, systemet innebär att HSV frågar hur lärosätena vet att examensmålen har uppnåtts, förutsättningar och process är lärosätenas ansvar.
– Den vitala frågan är i hur hög grad examensarbeten och självvärdering speglar hela utbildningens kvalitet, sade Lars Haikola som menade att det nya systemet och den oprövade metodiken ofrånkomligt innebär att man "lägger rälsen precis framför loket".
Detta stämmans sista tema, som kom att handla om annat än rubriken avvek också från andra teman genom per­ sonliga och engagerade inlägg samt en universitetskansler i svårundviklig (för) svarsposition.

FORUMSPELSGRUPPEN FRÅN Umeå universitet som under ledning av Åsa Falk­Lundqvist, sammanfattade stämman i "teaterform" valde dock att inte dramatisera den laddade kvalitets­systemfrågan.
Istället blev det, med stämmodel­tagarnas hjälp, en iscensättning av en tänkt institutionskonflikt, om undervis­ningstid relaterat till forskningsanslag. Applåderna och skratten tyder på att dramat var igenkännligt för många i publiken.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023