Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lund anställer doktorander – utbildningsbidrag upphör

Lunds universitet upphör med utbildningsbidrag till doktorander. – Vi är oerhört positiva till beslutet, det ger möjlighet till anständiga anställningsvillkor för doktorander, säger Anneli Carlsson, ordförande i Saco-S-rådet vid Lunds universitet.

1 augusti, 2011
Universitetsläraren

PÅ LUNDS UNIVERSITETS styrelsemöte 15 april fick rektor i uppdrag att avgöra när man ska upphöra med utbildningsbidrag.
– Jag har fattat beslutet att alla utbildningsbidrag ska ha upphört vid utgången av år 2012, säger rektor Per Eriksson. Det återstår vissa teknikaliteter som exempelvis att om en doktorand blir gravid har hon ingen sjukpenning utan utbildningsbidraget brukar då förlängas. Hur man ska göra i sådana fall tänker Per Eriksson återkomma till.
Det är också fritt fram för fakulteterna att ge ett ettårigt utbildningsbidrag för 2012.
Stipendier för utländska studenter påverkas inte av det här beslutet.
– Vi äger inte den frågan, exempelvis utfärdar EU stipendier. Men vi har fattat beslut om ett tydligt regelverk och har påverkat Svenska institutet till bättre villkor för stipendier från Pakistan. Avskaffandet av utbildningsbidrag har enligt Per Eriksson inte någon direkt koppling till Lunds universitets stora ekonomiska överskott. De pengarna är till stor del låsta i olika forskningsgrupper och projekt.
– Istället är anledningen att anställning av doktorander är en anständighetsfråga. Vår personal behöver bra villkor och det gäller också doktorander.
Överhuvudtaget ska Lunds universitet minska andelen visstidsanställd personal. Fler tillsvidareanställda ökar tryggheten och ger en attraktivare arbetsplats. Det kan möjligen öka antalet uppsägningar något, men är ändå bättre, anser Per Eriksson.
– Om man är tillsvidareanställd och sägs upp finns ett kraftigt skyddsnät från staten med bland annat Trygghetsrådet. Det har man inte tillgång till på samma sätt om man inte är fast anställd. Att ge alla doktorander med utbildningsbidrag anställning kan enligt en grov uppskattning kosta cirka 50 miljoner kronor per år. Det kan därför ge något färre doktorander i slutändan.
– Men det innebär en kvalitetssatsning och den ökar attraktionskraften till forskarutbildningen och därmed vårt universitets konkurrenskraft, säger Per Eriksson.

ANNELI CARLSSON, ORDFÖRANDE i Saco- S-rådets styrelse vid Lunds universitet, kommenterar.
– Vi är oerhört positiva till beslutet, det ger möjlighet till anständiga anställningsvillkor för doktorander, säger hon.
Detta är en fråga som facket och studentkåren drivit i många år och universitetsstyrelsen har nog till slut tagit intryck av det. Andra universitet har ju också tagit liknande beslut och Anneli Carlsson tycker det är glädjande att Lunds universitet också tagit steget.
– Flera fakulteter i Lund har också redan tidigare avskaffat utbildningsbidragen och vi tycker de har varit en förebild, säger hon.
Att ta bort utbildningsbidragen är också en fråga om att öka universitetets konkurrenskraft om framtida arbetskraft.
– Ungdomskullarna minskar framöver och om vi vill att de unga ska stanna kvar behöver de ha drägliga arbetsvillkor.
Hur beslutet ska finansieras är ännu inte klart.
– Även om beslutet innebär att det under en tid blir något färre doktorander är det en framtidsfråga och enda vägen att gå, säger Anneli Carlsson.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023