SULF:s doktorandsektion, SDF, arrangerade ett välbesökt miniseminarium den 8 juli i Visby.

SULF:s doktorandsektion, SDF, arrangerade ett välbesökt miniseminarium den 8 juli i Visby.

Ett 40-tal intresserade personer lyssnade på SDF:s representanter Maria Svensson, Anna Gatti och Rikard Lingström. De inledde med att presentera statistik ur Högskoleverkets rapport Doktorandspegeln, bland annat:
– Manliga doktorer har dubbelt så stor chans att bli professorer som kvinnliga, sa Rikard Lingström, ordförande SDF.
Doktorandspegeln visar också på stora problem med sexuella trakasserier och negativ särbehandling. Cirka 9 procent av de kvinnliga doktoranderna anger att de blivit sexuellt trakasserade. Hela 25 procent av kvinnorna upplevde att de blivit negativt särbehandlade på grund av könstillhörighet.
– Detta är en orsak till att kvinnliga doktorer väljer bort akademisk karriär. Akademin behöver sätta in kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med den positiva särbehandlingen av män, sa Maria Svensson, andre vice ordförande i SDF.
– Det behövs mer forskning om de outtalade normer som finns inom akademin, med andra ord det vi menar med glastaket. Vi jobbar för att det ska vara kompetens som räknas, inte könstillhörighet, sa Anna Gatti, förste vice ordförande i SDF.

ULRIKA HERSTEDT


Kategorier: Arkiv