Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Inspelning av föreläsning får inte läggas ut på nätet

– Det finns ingen lagstiftning som förbjuder studenter att spela in en föreläsning. Däremot kan lärosätena ha egna lokala föreskrifter om att det är förbjudet, säger Sanna Wolk forskare vid Stockholms universitet och specialiserad på immaterialrätt. Sanna medverkade vid SULF/Örebros lunchseminarium om lärares immaterialrätt. Med på bilden Maria Steinberg, lektor i arbetsmiljörätt.

30 november, 2008
Universitetsläraren

En föreläsning är i allmänhet ett verk som är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, säger jur dr Sanna Wolk.
I lagen om upphovsrätt finns fastslaget att man har rätt att göra en kopia för eget bruk av ett upphovsskyddat verk.
– Ur ett upphovsrättsligt perspektiv kan alltså en student spela in en föreläsning, säger Sanna Wolk.
Lagen jämställer en inspelning av en föreläsning med att föra anteckningar.
– Man kan se det som en annan typ av verktyg för att anteckna, en annan metod för att ta till sig informationen.
Så långt är allt klart, studenten har rätt att spela in en föreläsning och använda den för eget bruk. Men studenten får också sprida vidare sin inspelning till sin närmaste vänkrets. Det rör sig kanske om högst sex till åtta personer, exakt hur många är inte helt klarlagt.
Föreläsningen får alltså spridas i den närmaste kretsen men där går gränsen.
– Studenten får absolut inte lägga ut föreläsningen på nätet, eller skriva av den exakt och ge ut i bokform eller göra ett kompendium och sälja eller något liknande.
Då är det ett intrång i lärarens upphovsrätt och då krävs det samtycke av läraren.

Oklart rättsläge
Kan läraren själv sätta stopp för inspelningar genom att säga ”jag går inte med på detta”?
– Där är rättsläget oklart. Bland jurister finns två synsätt på frågan. En del anser att en lärare som säger så inte har gett tillåtelse till kopiering av verket. Andra säger att bestämmelsen om kopiering för privat bruk gäller.
Jag kan alltså som enskild lärare inte stoppa en student om han eller hon insisterar på att vilja spela in min föreläsning?
– Sannolikt inte. Men rättsläget är oklart.
Om det är en ljudinspelning eller en videoinspelning gör ingen skillnad. Inte heller om studenten plockar upp sin stillbildskamera och tar ett fotografi på läraren.
– Många privata ställen har fotoförbud, exempelvis biografer, men då måste det finnas ett fotograferingsförbud. Men då är det en annan föreskrift som stoppar, inte upphovsrättslagen.
Det finns alltså inget generellt förbud mot att fotografera personer?
– Nej vi har inget paparazziskydd i Sverige.
Många lärare känner ett obehag inför att bli inspelade och det finns lärare som anser att en oönskad inspelning av en föreläsning är ett intrång i den personliga integriteten, en kränkning av dem själva som personer.
Finns det något juridiskt skydd mot en sådan tänkbar kränkning?
– Nej. Vad jag vet finns ingen lag om att det skulle vara kränkande med en inspelning.
Sanna Wolk anser att frågan om inspelning av föreläsningar till en del är en generationsfråga.
– Yngre lärare ser inte det här som något problem, de är uppvuxna med tekniken och har själva använt den.
Själv har hon inget emot att bli inspelad, och hoppas att studenterna lär sig något mera på det.
– Man måste också inse att man undervisar och att man på olika sätt försöker få studenterna att tillgodogöra sig så mycket kunskap som möjligt. Det perspektivet glöms lätt i den här diskussionen.
Men Sanna Wolk påpekar att man måste ha förståelse för att vissa tycker det är kränkande att bli inspelade.
– Och de flesta studenter respekterar förstås om en lärare säger nej.
Det finns heller inget förbud mot dolda inspelningar vid enskilda samtal mellan en lärare och en student om varför han eller hon har fått ett visst betyg.
– Bara man själv är med i samtalet är det tillåtet, säger Sanna Wolk.
Med andra ord: det är inte tillåtet för en student att göra en dold inspelning av till exempel ett samtal mellan två lärare. Där-emot är den dolda inspelningen tillåten om studenten själv deltar i samtalet.

Förflugna ord
I ungdomsskolan lär det förekomma att studenter filmar lärare som säger något mindre övertänkt och lägger ut det på Youtube.
Finns det något lagrum mot detta?
– Det beror på hur mycket man lagt ut. Undervisningen kan ju vara upphovsrättligt skyddad, den kan – som man säger – uppnå verkshöjd. Men en dum kommentar uppnår ju inte verkshöjd, det är mera en impulshandling än en kreativ handling.
Finns det då något lagrum mot att lägga ut förflugna uttalanden på nätet?
– Det skulle möjligen vara ofredande eller något liknande i brottsbalken, men det är paragrafer som är svårtillämpbara på sådana här frågor. Men om man lägger ut en namngiven person på nätet så gäller också personuppgiftslagen, PUL.
Men här börjar man komma in i en juridisk snårskog som det inte är lätt att ta sig igenom.
Är en lärare som blivit uthängd på nätet skyddslös?
– Nej, men man måste se till den enskilda situationen och hur man ska gå till väga för att få stopp på det.
Den som har blivit bestulen på sitt upphovsrättsliga material måste själv se till att hitta det och aktivt se till att det tas bort.
– Det gäller oavsett om det är en föreläsning, en film eller en dvd. Det är alltid rättsinnehavaren som måste ta vara på sina egna rättigheter.
Om man tänker sig en lärare som blivit utlagd på webben, hur är möjligheterna att ta bort materialet?
– Möjligheterna är större om det är en föreläsning eftersom den är upphovsrättsligt skyddad. De flesta Internetleverantörer eller liknande tar bort sådant material om man påpekar det. Men inte alla, till exempel Pirate Bay gör det inte.
Den som har något slags diskussionsforum på nätet måste följa den så kallade BBS-lagen, lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor. BBS-lagen innebär bland annat att den som har en elektronisk tjänst har skyldighet att ta bort olagligt publicerat upphovsrättsligt skyddat material.
– Och den som har sin sajt på ett webbhotell hos exempelvis Tele 2 har skrivit på ett avtal där man förbinder sig att inte lägga ut olagligt material så webbhotellet har rätt att ta bort det.
Hur fungerar det på Youtube?
– Där finns också en sådan funktion att man kan säga till så ska de plocka bort materialet.
Är oönskade inspelningar av föreläsningar ett utbrett problem?
– Jag får ofta frågor men det kanske inte är ett utbrett problem, men det är ett vidsträckt problem och man ska inte förringa det.

PER-OLOF ELIASSON

Sammanfattning:
Studenter får spela in en föreläsning, det är att jämställa med att göra anteckningar.
Så länge studenten använder inspelningen för enskilt bruk, för sig själv eller den närmaste kretsen är detta full lagligt.
Gränsen går vid vidare spridning. Om studenten till exempel lägger ut föreläsningen på nätet, blir det ett brott mot upphovsrättslagen.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023