Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Frihetsutredningen besökte SULF

1 april, 2008
Universitetsläraren

Hur ser SULF på ett ändrat huvudmannaskap för lärosätena? Det ville den så kallade Frihetsutredningen, som tillsattes i december förra året, ha en diskussion om och bad därför om ett möte med förbundet.
Mötet hölls 20 februari i förbundets lokaler i Gamla stan med utredaren Daniel Tarschys och sekreterarna Hans Modig, Annica Lindblom och Mikael Herjevik från Utbildningsdepartementet.
Frihetsutredningens uppdrag är att söka olika lösningar som ökar lärosätenas självbestämmande samtidigt som staten även i fortsättningen förutsetts
finansiera och kunna styra viktiga delar av verksamheten.

Kan få konsekvenser
SULF framhöll att ökad självständighet för lärosätena inte automatiskt innebär ökad självständighet för universitetslärarna. Ett ändrat huvudmannaskap kan få konsekvenser för medlemmarna, till exempel i fråga om löne- och anställningsvillkor beroende på vem som blir motpart i förhandlingarna.
Från SULF deltog ordförande Christoph Bargholtz, förbundsdirektör Git Claesson Pipping, förhandlingschef Björn Birath och chefsutredare Ann
Fritzell. De betonade också att lärosätena i nuvarande högskolelag och högskoleförordning har regelverk, som bland annat innebär garantier för rättssäkerheten och den akademiska friheten.
Även om lärosätena ska bli mer självständiga behövs tydliga nationella föreskrifter om bland annat de kollegiala beslutsorganen, användningen av sakkunniga och övrig beredning av anställningsärenden bara för att nämna några av de regler som tillkommit för att säkra kvaliteten i verksamheten.
Frihetsutredningen ska vara klar 5 december. Men innan dess kommer utredningen att ha fler möten och kontakter med SULF.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023