Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utbildningsdepartementet besökte SULF

Ledningsfrågor, tidsbegränsade anställningar och resurser till forskning och undervisning diskuterades engagerat vid statssekreterare Peter Honeths första besök på SULFs kansli.

1 september, 2007
Universitetsläraren

Han kom tillsammans med två medarbetare på Utbildningsdepartementets universitets- och högskoleenhet, Max Kesselberg, ämnesråd och Alexander Rhodin, ämnessakkunnig. – Vi är mycket nöjda. Vi fick möjlighet att dryfta viktiga frågor till exempel hur och när de utlovade kvalitetssatsningarna inom utbildning och forskning kommer att kunna realiseras. I höstas lovade regeringen 900 miljoner kronor till forskningen av vilket 200 miljoner fördelas direkt till universiteten redan 2007. Ytterligare resurser måste aviseras i årets budgetproposition, säger förbundsordförande Christoph Bargholtz. Förbundsdirektör Git Claesson Pipping tillägger att förbundet fick presentera sitt nya program för den akademiska ledningsorganisationen. I detta betonar SULF vikten av kollegiala beslut och valda ledare. Peter Honeth å sin sida framhöll det utnämnda ledarskapet, vilket gav upphov till en livlig diskussion. I mötet deltog också förbundsjurist Thomas Kihlberg, förhandlingschef Björn Birath och chefsutredare Ann Fritzell. När det gäller tidsbegränsning av anställningar lovade statssekreteraren att återkomma med besked om förutsättningarna för kollektivavtalsreglering även av anställningar enligt Högskoleförordningen, HF. Anställda enligt HF omfattas till exempel inte av reglerna i LAS, vilket SULF påtalat vid ett flertal tillfällen, även för de socialdemokratiska utbildningsministrarna.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023