Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Straffbeskattning av akademiker

17 december, 2006
Universitetsläraren

Vår kritik gäller inte främst att avgifterna till a-kassan höjs utan framför allt hur höjningen läggs ut. Det är helt oacceptabelt att medlemmarna i AEA ska betala 150 procent av den egna kassans kostnader, säger SACO:s ordförande Anna Ekström.
Medlemmarna i AEA, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, betalar i år drygt 500 miljoner kronor eller cirka 30 procent av de direkta kostnaderna för arbetslösheten inom sitt verksamhetsområde. Med regeringens förslag får akademikerna nästa år betala 2,2 miljarder kronor. Samtidigt beräknas kostnaderna minska till 1,5 miljarder. Det betyder att AEA tvingas ta ut ett ”överpris” på 1000 kronor per år och medlem, skriver SACO i sitt remissvar.
– De 1000 kronorna är en ren ”straffbeskattning” av akademiker, som dessutom gör det extra tufft för deltidsarbetande och våra kvinnodominerade, lågavlönade yrkesgrupper. De får nu vara med och betala skattesänkningen för dem som inte är med i någon a-kassa, konstaterar Anna Ekström, som även är ordförande i AEA.
Ett minimikrav är att ingen kassa borde behöva betala mer än vad arbetslösheten kostar för de egna medlemmarna. Bristerna i förslaget framstår som än mer allvarliga med tanke på att regeringen nu vill snabbutreda en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Att i det läget dra i gång en så stor omläggning av a-kassornas avgiftsuttag framstår som onödigt krångligt, dyrt och osäkert.
– Förslaget fick förödande kritik när vi och de övriga remissinstanserna mötte regeringen. Även Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, ifrågasatte utifrån sitt myndighetsperspektiv om förändringarna överhuvudtaget skulle fungera.

En egen försäkring
Om det inte vore för det kommande obligatoriet skulle SACO och AEA som svar på förslaget omedelbart utreda en egen fristående inkomstförsäkring. Med en sådan skulle vi kunna erbjuda både högre ersättningar och lägre avgifter än
med regeringens förslag, skriver SACO.
Flera SACO-förbund har hört av både oroliga och uppretade medlemmar sedan regeringens förslag till förändringar av a-kassan blev kända. Men Anna Ekström manar till försiktighet:
– Vi ser framför oss risken att en hel del medlemmar vill lämna a-kassan på grund av avgiftshöjningarna. Men om obligatoriet införs redan från nästa årsskifte så måste alla in igen. Jag skulle råda alla som går med sådana tankar att vara försiktiga och grundligt ta reda på vad ett utträde skulle innebära.
Samtidigt som SACO och de övriga diskuterade lagrådsremissen om avgifterna budade regeringen ut den stora remissen med förslag till nytt regelverk
i arbetslöshetsförsäkringen.
Den delen behöver egentligen ingen lagrådsremiss men ska ändå diskuteras vid ett nytt möte mellan de inblandade parterna den 2 november. Regelverk och avgiftsförändringar ska sedan bakas ihop till en proposition som måste ligga på riksdagens bord senast den 16 november. Beslutet fattas en månad senare dagarna innan riksdagen tar julledigt.

GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023