Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Pagrotsky efter Östros

'-Att svensk utbildning och forskning håller världsklass är en grundförutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta att konkurrera framgångsrikt i den kunskapsbaserade ekonomin. Vårt utgångslägeför att dra nytta av ekonomins internationalisering är mycket gott. Men vi måste fortsätta att satsa för att säkerställa återväxten av forskare och starka forsknings- och utbildningsmiljöer. -Jag vill dessutom öka det internationella utbytet på alla nivåer, från grundutbildningarna till forskning. Ett litet land som Sverige måste ha väl utvecklade kontaktytor med omvärlden, säger Leif Pagrotsky till Universitetsläraren.

17 december, 2004
Universitetsläraren

Leif Pagrotsky är ny utbildnings- och forskningsminister från och med 1 november. Han har suttit i regeringen i många år och har nu bytt jobb med Thomas Östros, som blivit näringsminister. Leif Pagrotsky är född i Göteborg och har nyligen fyllt 53 år. Han är pol mag, civilekonom från Göteborgs universitet. År 2002 blev han näringsminister och chef för Näringsdepartementet efter att ha varit handelsminister. Nu är han chef för utbildnings- och kulturdepartementet, som slås ihop, och ansvarar för högre utbildning, forskning och kultur. Ansvarig för gymnasie- och grundskola är minister Ibrahim Baylan.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023