Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nordisk forskning kan bli effektivare

14 december, 2003
Universitetsläraren

De satsningar som gjorts i Norden på senare år har gett god utdelning, enligt EU-kommissionens rapport om indikatorer i vetenskap och teknologi, ”Third European Report on Science and Technology Indicators”. Men utdelningen kunde bli bättre, framhöll rektor Gustaf Björkstrand i sitt tal vid terminsstarten vid Åbo Akademi.
De nordiska ländernas FoU-anslag i förhållande till BNP ligger långt över EU-medeltalet och också USA, men i jämbredd med Japan, fortsatte han i sitt referat av rapporten.
När det gäller publiceringar mätt i antalet vetenskapliga publikationer per miljon invånare har de nordiska länderna dubbelt så höga siffror som övriga EU-länder, USA och Japan. Också de nordiska innovationerna är många. Om man mäter antalet europeiska patent per miljon invånare var de klart fler i Sverige, Finland och Danmark jämfört med övriga europeiska länder, samt USA och Japan.

Norden ska bli ledande
Gustaf Björkstrand utreder just nu på uppdrag av Nordiska ministerrådet möjligheterna till ett gemensamt nordiskt forskningsområde med målet att Norden ska bli en ledande forsknings- och näringsregion. Rapporten, en så kallad Vitbok, ska vara klar lagom till Nordiska rådets session i Oslo i slutet av oktober.
Gustaf Björkstrand konstaterade också att om man sammanställer 14 indikatorer när det gäller forskning och innovation är Sverige representerat bland 11 indi-katorer, Finland bland 9 och Island bland 6.
– Det innebär dock inte att läget skulle vara tillfredsställande, sade han.
– Satsningarna görs frapperande ofta enbart nationellt trots att allt talar för att resultaten kunde bli avsevärt bättre genom samverkan över nationsgränserna. Av den sammanlagda nordiska satsningen på forskning och utveckling går bara 1 procent över den nordiska budgeten, medan EU-länderna satsar 4–5 procent av de sammanlagda forskningsbudgetarna via ramprogrammen.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023