Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Viktigt vara på plats och knyta kontakter

1 maj, 2003
Universitetsläraren

Finn de bästa forskarna i Sydostasien! Med det smått osannolika uppdraget reste Handelshögskolans Johan Sahlén till Bangkok.

Videokonferenser, virtuella seminarier och möten i cyberrymden. Den moderna informationstekniken har skapat nya möjligheter för samarbete och utbyte mellan högskolor och universitet i olika delar av världen.
Inte mycket mer än en knapptryckning skiljer numera forskare, lärare och studenter i alla världens hörn från att mötas. Tekniken har också blivit ett sätt för institutioner att hålla nere utgifterna för flygbiljetter och hotellövernattningar.
Men det finns de som går mot strömmen och hävdar att forskning och internationellt samarbete kräver närvaro och lokal förankring – något som knappast låter sig förmedlas via telelänk.

Tjänar på att finnas på plats
På 17:e våningen i skrapan Pacific Place på Sukhumvit Road i Bangkok sitter 26-årige Johan Sahlén, som ensam ansvarar för Stockholm School of Asian Studies (SSAS) kontor i Bangkok. Rummet är litet och enkelt men, på svenskt vis, prydligt och väldisponerat. Bokhyllan är fylld av litteratur om Sydostasiens ekonomi och politik.
På andra sidan om en glasvägg huserar det svenska konsultföretaget Connector. SSAS Tokyokontor firade tioårsjubileum i höstas och för ett år sedan öppnade man sitt andra Asienkontor, i Bangkok.
– Jag är övertygad om att vi tjänar massor på att finnas på plats. Med modern teknik skulle förstås det mesta gå att koordinera från Stockholm. Men genom att vi flyttat hit visar vi att vi menar allvar, säger Johan Sahlén.
Förhoppningen är att utbytet mellan forskare i Stockholm och länder som Thailand, Vietnam, Laos och Kambodja ska bredda perspektivet och på sikt höja kvaliteten på den egna forskningen. Och enligt Johan Sahlén är den fysiska närvaron kanske viktigare i Asien än någon annanstans.

Lära känna varandra
Åtskilliga västerländska företagare som försökt etablera sig i regionen har underskattat betydelsen av personliga relationer. Det är kutym att man först lär känna varandra, sedan gör affärer. Johan Sahlén säger att forskarvärlden i det avseendet inte är annorlunda.
Han pekar på SSAS initiativ Mekong Economics Research Network som ett exempel på hur man som främmande aktör lyckats etablera sig och skapa förtroende.
Det Sida-finansierade projektet har SSAS som ordförande i ett nätverk av ekonomiforskare från Thailand, Vietnam, Burma, Laos och Kambodja. Satsningen är ett försök att bryta en tradition där forskarna sällan delat med sig av kunskaper över nationsgränserna, trots att länderna har mycket gemensamt.
– Det gör också att vi får tillgång till information och kontakter som annars inte hade varit tillgängliga, förklarar Johan Sahlén.

Sverige välkänt
Några kulturkrockar mellan svenska och sydostasiatiska deltagare kan han inte dra sig till minnes. Sverige är dessutom ett välkänt land i regionen efter många års biståndsarbete, i synnerhet i Vietnam. Kulturskillnader får heller inte överdrivas, förklarar han med eftertryck.
– Det är klart att man får passa sig så man inte trampar folk på tårna. Samtidigt tror jag att bara man är lite lyhörd så brukar inte kulturella skillnader ställa till problem. Kontakten mellan människor handlar framför allt om individer, kulturen är mest utanpåverk.
Han säger att det finns gott om duktiga forskare i regionen, men att man inte på samma sätt som i Europa eller USA kan förlita sig på ett visst universitets goda rykte. I ett land som Burma, där all information styrs och kontrolleras av militärjuntan, går det över huvud taget inte att bedriva oberoende forskning. De burmeser SSAS samarbetar med är knutna till USA-baserade Burma Fund.
– Vi har en bra blandning av kända, etablerade forskare och unga, ännu ganska okända förmågor, säger han.
Johan Sahlén arbetade som volontär i Thailands andra stad Chiang Mai 1998, det var så han fick upp ögonen för den thailändska kulturen. Då hade Thailand nyss sjunkit ner i en djup ekonomisk kris, ett tillstånd som landet ännu inte återhämtat sig från.
– Nu kan det verkligen sluta hur som helst, det ska bli oerhört intressant att följa. Hur klarar sig ett samhälle under en sådan kris och vad krävs för att det ska återhämta sig?
Han rapporterar regelbundet hem om vad som händer och emellanåt får han e-post eller ett telefonsamtal från en svensk forskare som vill ha hjälp med kontakter.
– Jag är ju till för dem, men det är inte alltid jag vet vad de är ute efter. Forskare är nog rätt individualistiska av sig, säger han eftertänksamt.

MATTIAS SKÖLD

Fakta: Stockholm School of Asian Studies är en paraplyorganisation för Handelshögskolans samlade verksamhet i Asien. Den täcker utvecklingen i Japan, Kina och Sydostasien. Huvudverksamheten rör forskning och utbildning.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023