SULF GER UT NY DEBATTBOK

Den senaste boken i SULFs skriftserie är ”Högskolan i förändringarnas tidsålder”. Det är en debattbok med ett perspektiv på 40 år och den består av tänkvärda bidrag från flera författare.
Redaktörer för skriften är förbundsdirektör Göran Blomqvist, som skrivit om ”Entreprenörer och akademiska kapitalister”, och Thorsten Nybom, forskningsledare vid Blekinge Tekniska Högskola.
Dan Brändström, VD för Riksbankens Jubileumsfond, skriver under rubriken ”Vart leds universiteten av forskningspolitiken?”. Sonja Dahl, kanslichef vid riksdagens utbildningsutskott, och Lars Ekholm, generalsekreterare vid Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF), skriver under rubriken ”Från detaljstyrning till målstyrning”.
Hans Jalling, huvudsekreterare emeritus för Rådet för högre utbildning, behandlar ämnet ”Svensk högskola eller internationellt universitet?”, medan Erland Ringborg, generaldirektör för Svenska institutet, fördjupar sig i ”Ur högskoledemokratins historia”.
Ola Román, utredare vid Högskoleverket och ansvarig för rektorernas utbildning, skriver om ”Att bygga en högskola – en komplex och långsiktig utmaning”. Peter Stenkula, riksbanksdirektör i Sveriges riksbank, ger sina synpunkter under rubriken ”Högre utbildning, en investering i framtidens humankapital”.
Boken är den XXIII i SULFs skriftserie. (Och den kostar 50 kronor för SULF-medlemmar, 100 kronor för icke-medlemmar, inklusive porto och moms).


Kategorier: Arkiv