Sexuella trakasserier

Vittnesmålen om sexuella trakasserier kommer från både studenter och anställda. Utsatta berättar om hierarkiska beroendeförhållanden och om hur förövarna finns bland handledare, kollegor och studenter. Samtidigt är det få som anmäler. Universitetsläraren har granskat hur, och om, landets största universitet jobbar för att förbättra situationen.

Universitet brister i arbetet mot sexuella trakasserier

Arbetsmiljö Sexuella trakasserier förekommer på svenska universitet. Bland de utsatta finns doktorander och studenter. Samtidigt finns det brister i lärosätenas förebyggande arbete, och få anmäler sina upplevelser, visar Universitetslärarens granskning.

Doktorand: ”Han ville att vi skulle vara ensamma”

Arbetsmiljö Vittnesmålen om en utbredd tystnadskultur och en rädsla för att anmäla sexuella trakasserier inom akademin är många.
– För mig ligger det största sveket hos universitetet. Inte hos personen som trakasserade mig, säger Jessica, doktorand vid Göteborgs universitet.

Forskare: Trakasserier kan få allvarliga konsekvenser

Arbetsmiljö Flera studier pekar på att studenter och doktorander utsätts för sexuella trakasserier. Många utsatta säger att lärosätet har gett dem otillräckligt med stöd. Det kan leda till att studier och forskning försvåras eller avbryts.
– Det är ett samhällsproblem, säger Elin Kvist, docent i sociologi.