Riggade rekryteringar

Riggade rekryteringar. Skonummerutlysning. Kort utlysningstid. Begränsad annonsering. Kompisar i antagningskommittén eller bland de sakkunniga. Samt inte minst inlasning. Metoderna är många, men resultatet är oftast att en intern kandidat anställs.
I styrdokument och utredningar som behandlar rekryteringar till högskolan betonas att anställningar ska utlysas öppet och transparent. Men SULF har visat att så inte sker i en majoritet av anställningarna.
Det får i sin tur en tydlig effekt; meritokratin sätts ur spel och rörligheten mellan olika lärosäten – och länder – blir begränsad.

Svårt att lösa problemet med olagliga utlysningar

Karriär För ett år sedan slog en rapport från SULF fast att internrekryteringar är regel i svenska högskolor. Nu kan ingen längre blunda för hur det ser ut.
– Det verkar som om medvetenheten om problemet har ökat. Men det finns ingen quick fix, säger SULF:s Karin Åmossa.

”Om du vill ha en tjänst – rör aldrig någonsin på dig”

Karriär Att internrekrytering leder till bristande mobilitet är ingen hemlighet.
– Det som överraskade mig är att kvinnorna förlorar mest på internrekrytering, säger Heiko Droste, professor i historia vid Stockholms universitet, som har undersökt svenska historikers mobilitet.

Erik gjorde karriär utomlands – får inga tjänster i Sverige

Karriär Det finns en klar motsättning mellan internrekryteringar och internationalisering.
– De många internrekryteringarna är en legitimitetskris för svenska läro­säten, säger utlandssvenske akademikern Erik Svensson, som sökt många tjänster i Sverige utan framgång.