Open access

Sverige säger upp avtalet med förlaget Elsevier

Forskning Svenska forskningsbibliotek säger nu upp avtalet med det dominerande vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte går med på kraven på öppen tillgång. Men förhandlingarna fortsätter.

Vetenskaplig publicering för miljarder

Forskning Den officiella linjen för både Sverige och EU är att gå över till ett publiceringssystem som ger öppen tillgång till forskningsresultat, open access. Men vägen dit är inte utan fallgropar. Sveriges målsättning att all forskning ska publiceras med öppen tillgång senast 2026 innebär en minskande roll för de kommersiella vetenskapliga förlagen. Förlagen tänker sig absolut inte en sådan utveckling, och hittills ligger de snarast ett steg före i den digitala omställningen, i ett försök att inte förlora sina stora inkomster.