Etikprövning

Etikprövningslagens nya tillsynssystem har lett till att 17 forskare har blivit åtalsanmälda på två år. Hittills har ett fall lett till åtal. Finns det äntligen verktyg för att skydda forskningspersoner och upptäcka brott, eller har den skärpta lagen i bakvattnet av Macchiarini-skandalen bara lett till en oproportionerligt hård jakt på forskare?
En sak är klar. Alla inblandade önskar bättre rättslig vägledning.

”Det var en chock att bli åtalsanmäld”

Etik Tillsynsmyndigheten försökte få rättslig vägledning och drev ett fall ända till Riksåklagaren. Men åtalsanmälan byggde på ett felaktigt antagande och den anklagade forskaren hamnade i ett rättsligt limbo. Det är ett av problemen med det nya tillsynssystemet som aktörer i sektorn lyfter.

Flera oklarheter kring artikel om våldtäktsmän

Etik Forskare anklagar Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, för att driva en politisk agenda efter en åtalsanmälan för deras artikel om våldtäktsmäns sociala och etniska bakgrund. Men hur ledde ett etiskt tillstånd för forskning om cancer till en artikel om våldtäktsmän?

”Både Önep och åklagare famlar i det nya systemet”

Etik Beslutsfattarna i det nya tillsynssystemet famlar fortfarande för att hitta rätt och domstolsbeslut krävs för att visa vägen, berättar Öneps ordförande. Hon skulle vilja få fler tillsynsverktyg än åtalsanmälning.