Donationer

Tydliga regler efterfrågas i rapport om donationer

Finansiering – Vill vi se välfinansierade och välfungerande universitet och högskolor behöver regelverken kring forskningsfinansiering tydliggöras. Det säger Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, som skrivit en rapport om donationer.