Slaget om sanningen

Falska nyheter och faktaresistens har blivit brännande aktuella företeelser. De verkar kunna spela en avgörande roll för att tippa över folkliga opinioner i viktiga politiska frågor. I tider där sanningen sätts på prov är universitet och högskolor viktiga institutioner. De är samhällets kunskapsfabriker, där man tar fram ny kunskap, vårdar vedertaget vetande och granskar nya och äldre rön så att de verkligen är korrekta. Lärosätenas forskare har en viktig roll att spela. Universitetsläraren presenterar tre forskare som tar strid för sanning och vetenskap, mot pseudovetenskap, alternativa fakta och konspirationsteorier.