Riggade rekryteringar

Riggade rekryteringar. Skonummerutlysning. Kort utlysningstid. Begränsad annonsering. Kompisar i antagningskommittén eller bland de sakkunniga. Samt inte minst inlasning. Metoderna är många, men resultatet är oftast att en intern kandidat anställs. I styrdokument och utredningar som behandlar rekryteringar till högskolan betonas att anställningar ska utlysas öppet och transparent. Men SULF har visat att så inte sker i en majoritet av anställningarna. Det får i sin tur en tydlig effekt; meritokratin sätts ur spel och rörligheten mellan olika lärosäten – och länder – blir begränsad.