Lärdomar av pandemin

De flesta är överens om att omställningen till distansundervisning gick över förväntan. När det verkligen gällde kunde lärosätena agera snabbt och leverera fungerande undervisning. Men frågan är vilka de pedagogiska vinsterna är och vad som blir kvar av digitaliseringen när pandemin är över?