Kollegialitet

Med tanke på att människan av i dag verkar mer intresserad av att förverkliga sig själv, än att engagera sig i demokratiska sammanhang, undrar man om det finns en framtid för de kollegiala organen vid våra lärosäten. Kollegiala beslut bygger idealt på kunskap, evidens och goda argument. Men skeptiker menar att där finns ett alltför stort utrymme för partiska bedömningar och kotterier. Styrformen har även fått kritik för att vara långsam och dåligt anpassad till lärosätenas nya roller i samhället.