Forskningsstiftelser

Stiftelser sprungna ur privata förmögenheter finansierar en stor andel av forskningen vid svenska lärosäten jämfört med filantropi inom andra fält. Motviljan mot social välgörenhet inom andra delar av vår välfärdsstat har gjort att filantroper historiskt i stor utsträckning riktat in sig på att stödja forskning och utbildning vid universitet och högskolor i stället. Vilken roll spelar privata stiftelser i det stora hela och för enskilda forskningsområden? Hur jobbar de? Och hur hittar man dem?