Forskningsbibliotek i förändring

Öppen tillgång till forskning förutsätter att digitaliseringsprocessen fungerar. Här har forskningsbiblioteken fått en central roll. Men nationell samordning saknas och Kungliga biblioteket släpar efter med digitaliseringen. Att nationalbiblioteket ses som en bromskloss för de andra biblioteken blir en av flera utmaningar för den nya riksbibliotekarien. Mitt i digitaliseringsmödorna kan det också vara värt att påminna om att de lösningar som i dag ses som framtiden har ett bäst före-datum. För inte alltför länge sedan var det nämligen mikrofilm som skulle revolutionera spridningen av forskningsresultat.