Akademins slitvargar

Den i akademin inbyggda spänningen mellan forskning och undervisning manifesterar sig i utvecklingen av kategorin adjunkter. Från att ha varit nästan osynliga blev de under 1990-talet den dominerande gruppen lärare. För att sedan under den senaste 20-årsperioden krympa till hälften. Vad hände egentligen?