Släpp sargen en stund – och bli en bättre lärare

Pedagogik Alla är olika – och behöver bli lärare på sitt eget sätt. Men hur lärande fungerar har ingenting med undervisning att göra. Det är ett par av grundbultarna i en kurs som vill utmana normer och utveckla lärare.

Avdramatisera statistiken så lär sig studenterna mer

Pedagogik Genom att avdramatisera, förklara på olika sätt och ha undervisningen digitalt lyckas lektorn Mikaela Willmer överbrygga studenternas rädsla för statistik och få en hög genomströmning på kursen.

Skapa inkluderande kurser för studenter med stödbehov

Pedagogik Lärare möter allt fler studenter med funktionsvariationer och med studieovana. Därför behöver lärarna själva bättre stöd i sitt arbete, menar Gunvor Larsson Torstensdotter vid Linköpings universitet.

Öka studentsamarbetet i distansundervisningen

Pedagogik Genom att låta studenterna arbeta samtidigt i gemensamma dokument kan deras samarbete öka och de kan lära mer av varandra. Om detta tipsar Katarina Lindahl vid Högskolan Dalarna.

Håll koll på alla studenter vid hybridundervisning

Pedagogik På byggingenjörsprogrammet vid Mittuniversitetet är lärarna veteraner på hybridundervisning. Susanne Lindström har stor erfarenhet av hur man kan få alla studenter delaktiga i undervisningen.

Skapa öppna diskussioner om känsliga ämnen

Pedagogik För att få till en bra dialog om känsliga ämnen behöver vi skapa tillit mellan studenterna och till läraren. Det menar Amrita Ghosh som har hållit kurser om rasism och integration i USA och i Sverige.

Så engagerar du i den digitala undervisningen

Pedagogik Med interaktiva moment som ”Gissa brottet” försöker Tova Bennet göra sin digitala undervisning mer engagerande. I våras fick hon Juridiska föreningen i Lunds pedagogiska pris, och här delar hon med sig av sina tips.