Så engagerar du medborgare i ditt forskningsprojekt

Forskning Allt fler forskare håller på med medborgarforskning. Här kommer tips för att underlätta början. Ett antal webbsajter kan ge en bra start och inte minst finns en universitetskurs på distans som ska gå varje år.

Konst och vetenskap samspelar i serieform

Forskning Att kommunicera forskning genom serieteckningar är ett sätt att förena vetenskap och konst. Tanken är att nå ut till den breda allmänheten, menar organisationsforskaren Anna Jonsson.

Kreativt skrivande ger
nya perspektiv på ämnet

Forskningskommunikation Det akademiska skrivandet är omgärdat av regler och normer. Det kan vara till hjälp i skrivandet, men det kan också bli begränsande. Ibland är det bättre att släppa manualen och testa något nytt.

Med storytelling gör du forskningen begriplig

Forskningskommunikation Storytelling är ett sätt att göra forskning tillgänglig för fler.
– Men det är ingen quick fix, att arbeta fram en bra presentation tar tid, säger Anders Sahlman, som coachar forskare i presentationsteknik.

Webbaserade symposier utan gränser för tid och rum

Digitalisering Många lärosäten lägger nu mer av sin verksamhet digitalt, som konsekvens av coronaviruset. Una Cunningham, professor i språkdidaktik vid Stockholms universitet, tipsar om de icke tidsbundna symposier som hon ordnar på webben varje år.
– De är så enkla att skapa att fler borde göra det, säger hon.