Samarbete bidrar till låginkomstländers kapacitet

Forskarutbildning Rolf Johansson nämner tillit som en viktig del i samarbetet med forskare i låginkomstländer. I Tanzania kallar kollegorna honom Professor Rolf.
– Det har bara blivit så, de kanske tror att det är mitt efternamn.

Forskningskommunikation för akademins nya generationer

Forskarutbildning Lag, moral och passion är tre anledningar till att kommunicera forskning. Med hjälp av ett ramverk vill Vetenskapsrådet inspirera lärosäten att lära sina doktorander sprida kunskaper i det omgivande samhället.