Hon stöttar journalistutbildning i Rwanda

Samverkan Hallå där, Anki Wood, projektledare på Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet, som leder ett medieprojekt vid University of Rwanda finansierat av Sida.

En lustgård för lärdom under ständig utveckling

Forskning Eden Project i Cornwall är grogrund för tusentals växtarter. Här råder också bästa möjliga jordmån för kunskapstillväxt med fokus på människans förhållande till naturen.

Ungerns regering stärker greppet om forskningen

Akademisk frihet Ungerns regering fortsätter att steg för steg försöka ta kontroll över landets vetenskapsinstitutioner. Attackerna på den akademiska friheten riktas särskilt mot samhällsvetenskapen och studier rörande genus, invandring och minoriteter.

Sverige stöttar forskning i många fattiga länder

Forskning I år har Sida påbörjat en ny fas i ett sam­arbete som syftar till att långsiktigt bygga upp forskningskapacitet i Etiopien. Totalt stöttar Sverige forskning i fattiga länder och forskning om fattigdoms­bekämpning med över en miljard kronor per år.

”Kinaturbulens bör även bekymra forskarvärlden”

Akademisk frihet Turbulensen kring SVT:s program ”Svenska nyheter” och protesterna mot satirinslaget om Kina borde bli en tankeställare också för forskarvärlden. Det menar Johan Lagerkvist, professor i Kinas språk och kultur, Stockholms universitet.

Ingen ljusning i sikte för akademisk frihet i Turkiet

Akademisk frihet En svensk intervjustudie ger röst till forskarna som drabbas av de omfattande attackerna på den akademiska friheten i Turkiet. Solidaritetsnätverk uppmanar svenska lärosäten att ge stöd genom samarbeten.

Integrerade universitet i Europa kan bli verklighet

Utbildning Under hösten väntas EU-kommissionen utlysa medel till följd av idén som Frankrikes president lanserade för ett år sedan: europeiska universitet integrerade över nationsgränserna. Uppsala universitet hoppas ingå i ett av pilotprojekten.

Ockupationer och protester vid franska universitet

Utland Polisen har burit ut ockuperande studenter från en rad universitet i Frankrike under våren. Sedan i början av maj deltar också universitetslärare i protesterna mot ett nytt urvalssystem.